Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avdelingsdirektør

Drift og vedlikehold Område sør

Statens vegvesen Arendal1. desember 2023
Søk her

Kontaktperson

Bjørn Snorre Laksforsmo

Divisjonsdirektør

bjorn.snorre.laksforsmo@vegvesen.no

Å ta vare på det vi har er noe av det fineste vi kan gjøre for
samfunnet og klima!

Er du enig i dette, er du kanskje riktig person for oss?

Som avdelingsdirektør hos oss er du produksjonsorientert og opptatt av å levere gode tjenester ut til våre kunder, samtidig som du har gode lederegenskaper og er god på relasjoner.

Vi er en operativ beredskapsorganisasjon som skal ta vare på og utvikle våre veier for å møte framtidas utfordringer. Du har en viss bransjeerfaring og evner å drive kontinuerlig forbedring.

Målsetningene våre er at veinettet alltid skal ha en forutsigbar fremkommelighet. Vårt arbeid skal gi bedre trafikksikkerhet i tråd med nullvisjonen. All vår aktivitet skal gi redusert miljøbelastning og klimautslipp.

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikeholdsdivisjonen i Statens vegvesen ble opprettet 01.01.2020. Divisjonen har ansvar for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert riksvegferjestrekninger, samt gjennomføre mindre tiltak og utbyggingsprosjekter.

Operativt er divisjonen delt inn i fem geografiske drift- og vedlikeholds områder i tillegg til en fagressursavdeling inkl. laboratorier og grunnboring og ferjeavdeling. I 2023 omsetter divisjonens 880 medarbeidere over 17 milliarder kroner til trafikksikkerhet og fremkommelighet til beste for kunder og samfunnet.

Divisjonsdirektøren har en divisjonsstab for å støtte og sikre god kvalitet og gjennomføringsevne for divisjonen som helhet. I tillegg utøves produksjonsstøtte gjennom avdelingene Teknologi og Kontrakt og marked.

Vi har nå ledig stilling som avdelingsdirektør for Drift og vedlikehold Område sør. Kontorsted er primært Arendal, men andre etablerte kontorsteder i området kan vurderes.

Drift og vedlikehold Område sør omfatter fylkene Agder og Vestfold og Telemark og har i dag 79 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

Avdelingsdirektøren har personal-, budsjett- og resultatansvar for egen avdeling. Du inngår i divisjonens ledergruppe og rapporterer til divisjonsdirektør. Reisevirksomhet må påregnes innad i området og ellers.

Det pågår for tiden en evaluering av Statens vegvesen og organisatoriske tilpasninger i divisjonen. Dette kan også påvirke organiseringen av drifts- og vedlikehold Område sør.

De fem operative områdene forvalter, drifter og vedlikeholder det riksvegnettet som Statens vegvesen har ansvar for, herunder vegkapitalforvaltning, tilstandsvurderinger og prioritering av tiltak.

Oppgavene omfatter:

 • Forvalte eierskap til veggrunn
 • Ivaretakelse av byggherreberedskap
 • Styre drifts- og vedlikeholdskontrakter for løpende drift og vedlikehold av riksvegnett
 • Gjennomføre inspeksjon av tunnel, bru, ferjekai og øvrige veg elementer
 • Planlegge og bygge de riksvegprosjektene som divisjonen får ansvar for, herunder:
  • Planlegging etter plan- og bygningsloven (PBL)
  • Prosjektering og grunnerverv
  • Kontrahering av entreprenører og konsulenter
  • Styring og oppfølging i byggetiden fram til ferdig utbygd prosjekt

Les mer om å jobbe på Drift og vedlikehold her.

Kompetansekrav

Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 4 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Du må ha ledererfaring og bred samfunnsmessig kunnskap, fortrinnsvis innen divisjonens ansvarsområder i tillegg til erfaring fra å lede omstillings- endrings og utviklingsprosesser. Du må videre ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk. Det kreves også god digital forståelse og erfaring fra strategisk analysearbeid.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https: hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Stillingen krever at du må kunne sikkerhetsklareres.

Vi legger videre vekt på at:

 • Du er selvstendig, engasjert og trygg i rollen
 • Du jobber strukturert, ser løsninger og har evnen til å ta egne beslutninger.
 • Du finner en god balanse mellom operativt og strategisk arbeid
 • Du har gode samarbeidsevner, er resultatorientert og setter rettidig leveranse høyt
 • Du tar et etisk ansvar for å gjøre jobben din på en god måte
 • Du er «sulten» etter forbedring og evne å drive kontinuerlig forbedring (LEAN)
 • Du har viktige holdninger til kvalitetsforbedring over tid.
 • Du viser initiativ og ansvarlighet, og evner å gjennomføre

Å jobbe med drift og vedlikehold passer for deg som vil utøve et viktig samfunnsansvar i praksis og bidra med synlige resultater for det grønne skiftet og trafikksikkerhet. Statens vegvesen har store sterke fagmiljøer som er ledende på sine felt i Norge. Hos oss får du en unik mulighet til å medvirke i alt fra forskning og utviklingsarbeid, til strategiske vurderinger og til slutt løsninger som gir verdi for kundene våre.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt divisjonsdirektør Bjørn Snorre Laksforsmo på e- post: bjorn.snorre.laksforsmo@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist1. desember 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Bjørn Snorre Laksforsmo

Divisjonsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.