Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Virksomhetsleder Kommunalteknikk

Vil du være en strategisk leder, utvikler og forvalter?

Malvik kommuneMalvik1. april 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Anne Irene Enge

Kommunalsjef

anne-irene.enge@malvik.kommune.no

Vi søker etter deg som er opptatt av rent vann og gode sanitærforhold, smart mobilitet og trygge forhold på veier der du og dine nærmeste ferdes, og ikke minst at vi har tilrettelagte grønne rekreasjonsområder og en velfungerende teknisk infrastruktur. Du får energi av å lede og skape resultater sammen andre, og lederskapet ditt preges av medarbeiderskap og godt arbeidsmiljø. Har du i tillegg interesse for kommunal innovasjon, kontinuerlig forbedring og utvikling er nettopp dette jobben for deg.

Kommunalteknikk i Malvik kommune søker etter ny virksomhetsleder. Virksomheten har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale veier, vann og avløpsanlegg, byrom og grønnstruktur, trafikksikkerhet og mobilitet samt renovasjon. Virksomheten er også kommunens kompetansemiljø innen teknisk utvikling og drift. Enheten har 30 kompetansemedarbeidere og ledes av virksomhetsleder og avdelingsleder Teknisk drift i tett samarbeid.

Arbeidsoppgaver

Som vår nye virksomhetsleder vil du få det strategiske ansvaret for teknisk virksomhets - og ressursplanlegging, samt ansvaret for operasjonell drift og kontinuerlig forbedring. Kommunalteknikks arbeid blir stadig mer komplekst, spesialisert og samtidig er de ulike tjenesteområdene svært gjensidig avhengig av hvordan man samhandler internt og skaper resultater sammen. Det er derfor behov for at du gjennom godt lederskap driver virksomheten videre, samkjører med de andre virksomhetene og bidrar til å realisere kommunens overordnede målsetninger.

Det vil bli ditt ansvar, sammen med kommunalsjefens ledergruppe, å sørge for langsiktig handlings - og økonomiplanlegging. Du vil i kraft av rollen ha personal- og budsjettansvar og samtidig sørge for at virksomheten til enhver tid er godt faglig oppdatert på de utfordringene som kan møte kommunen i tiden framover. En viktig arbeidsoppgave er å sørge for at enheten kjennetegnes av et godt psykososialt arbeidsmiljø som er preget av åpenhet og tillit der faglige forbedringer er i fokus. Virksomhetsleder rapporterer til kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, og vil være dennes rådgiver opp mot politisk nivå i relevante saker som berører virksomhetens ansvarsområder.

Utdanning og kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig høgskole innenfor fagområdet veg, vann og avløpsteknikk eller lignende.
 • Erfaring med ledelse på mellomledernivå, prosjektledelse og personalledelse.
 • Erfaring fra fagområdet.
 • God økonomiforståelse og evne til å iverksette kortsiktige og langsiktige planer.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk.
 • Motiverende, tydelig og resultatorientert lederstil.
 • Gode relasjonelle ferdigheter og gode kommunikasjonsevner.

Søkere med annen relevant utdanning i kombinasjon med solid relevant praksis, kan også bli vurdert som aktuelle kandidater. Det kan også vurderes om lang erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Ønsket tilleggsutdanning:

 • Damsikkerhet
 • Vassdragsteknisk ansvarlig

Ønsket praksis:

 • Erfaring fra anleggsvirksomhet eller VA drift og/eller prosjekt
 • Kunnskap/interesse for sirkulære verdikjeder
 • Kunnskap og helst erfaring fra offentlig forvaltning og relevant lovverk.

Personlige egenskaper

 • Du er beslutningsdyktig, strukturert og har evne til å tenke helhetlig.
 • Du må være både målrettet og resultatorientert.
 • Du må trives med både teamarbeid og å jobbe selvstendig.
 • Du blir motivert av å jobbe med innovasjon og utvikling.
 • Du ser dine ansatte og er opptatt av å legge til rette for at de skal kunne levere gode tjenester ut til innbyggerne i kommunen.
 • Du har evner til å stimulere til faglig utvikling i enheten, samt legge til rette for personlig utvikling for dine medarbeidere gjennom delegering, veiledning og tilrettelegging.
 • Du må ha godt humør, og være utadvendt med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • Du er opptatt av å skape et godt og positivt arbeidsmiljø.
 • Du ser verdiene av å bygge gode relasjoner til kollegaer, innbyggere, eksterne utbyggere og andre myndigheter.

For nærmere opplysninger om, kontakt:

 • Kommunalsjef Anne Irene Enge, epost:anne-irene.enge@malvik.kommune.no. Mobil: 994 69 437
 • Organisasjonssjef Jens Berget, epost: jens.berget@malvik.kommune.no. Mobil: 996 23 456

Vi jobber for likestilling og mangfold

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler og eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle offentlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

 • En stilling der du får jobbe med varierte problemstillinger i et tverrfaglig miljø.
 • Lønn i henhold til avtaleverk, gode pensjons- og forsikringsvilkår.
 • Som ansatt vil du få en av Norges sikreste pensjonsordninger, offentlig tjenestepensjon, som er en livslang ytelse. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje.

Godt arbeidsmiljø med basis i våre verdier: Åpen – nyskapende – samhandlende

Husk å legge ved alle aktuelle vedlegg når du søker jobb til oss. Aktuelle vedlegg er vitnemål og bekreftelse på tidligere arbeidsforhold.

Stillingsinfo

Frist1. april 2024

Kontaktpersoner


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Malvik kommune

Malvik kommune er sentralt plassert i Trøndelag mellom Trondheim og Stjørdal. Hver dag arbeider omlag 1100 medarbeidere med å gi kommunens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekstmiljø, et godt nærmiljø og rikt kulturliv. Vi har et aktivt kultur og idrettsmiljø og utmerkede friluftsområder. Kommunen er i vekst med god tilgang på boliger, boligtomter og et næringsliv i utvikling.

Malvik kommune er fremtidsrettet og samarbeider tett med forskningsmiljøet i Trøndelag. Administrasjonssenteret ligger i Hommelvik, og kommunen har tillegg tettstedene Vikhammer og Sveberg, hvor en har gode kommunikasjonsmuligheter, med kort avstand til flyplass, jernbane og E6.