Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Virksomhetscontroller

Vi søker deg!

Statens vegvesenBrynseng2. april 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Rita Kvivesen

Avdelingsdirektør

rita.kvivesen@vegvesen.no

Bendix Gunvaldsen

Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Synes du det høres spennende ut å jobbe med økonomistyring og økonomiske analyser? Statens vegvesen har et årlig budsjett på om lag 40 mrd. kroner, og et viktig samfunnsoppdrag. Vi søker en virksomhetscontroller, som ønsker å bidra til god økonomistyring av Statens vegvesen. Vi ser etter en person med de rette faglige og personlige egenskapene.

Du blir en del av et trivelig arbeidsmiljø med dyktige og erfarne kollegaer. Vi har hovedansvar for å utarbeide innspill til budsjettproposisjoner, samt å styre, overvåke og analysere den økonomiske utviklingen til Statens vegvesen. Du vil trives hos oss dersom du motiveres av å jobbe i et til tider hektisk miljø, på en samfunnsengasjert arbeidsplass. Vi er 18 medarbeidere med kontorsted i Oslo.

Stillingen er plassert i Økonomi og virksomhetsstyring, i enhet for økonomi. Økonomi har ansvar for budsjettet og økonomistyringen i Statens vegvesen, styring av prosjekt- og investeringsporteføljen, utarbeidelse av grunnlag til statsbudsjettet og budsjettproposisjonene og økonomiforvaltning, samt regnskapsavleggelsen i Statens vegvesen.

Arbeidsoppgaver/ansvar

 • Budsjett og økonomistyringen av Statens vegvesen
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag knyttet til budsjett og økonomistyringen
 • Utarbeide rapporter, analysemodeller og KPI’er til brukere av finansiell styringsinformasjon i Statens vegvesen
 • Økonomiske analyser og -vurderinger av virksomheten
 • Proaktiv oppfølging av kostnadsutviklingen i Statens vegvesen
 • Bistå i videreutviklingen av økonomisystemene
 • Bistå i porteføljestyring og følge opp kostnader og gevinster
 • Bidra i utviklingen av metodikk og veiledningsmateriell innenfor seksjonens arbeidsområde

Kompetanser

Du har høyere økonomisk utdanning på mastergradsnivå og gjerne som siviløkonom. Solid og relevant erfaring fra arbeid med budsjett, økonomistyring og økonomiske analyser er nødvendig. God teknologisk forståelse og erfaring med bruk av analyseverktøy er en forutsetning for denne stillingen. Det er en fordel at du har kunnskap om økonomiregelverket i staten og erfaring med å lede eller fasilitere prosesser. Det er viktig for oss at du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ser etter deg som er

 • selvstendig og i stand til å sikre fremdrift på oppgavene dine på egenhånd, samtidig som du forstår når du må involvere andre
 • god til å samarbeide og bygge relasjoner, og spille andre gode
 • kvalitetsbevisst, kombinert med en stor respekt for tidsfrister
 • god på detaljer uten at det går på bekostning av helhetsblikket
 • faglig engasjert og viser engasjement for økt kunnskap om og utvikling av økonomiområdet

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø med sterk fagkompetanse
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om søknadsprosessen

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerliste

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Åpenhet og innsyn i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn for å unntas. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontakt avdelingsdirektør Rita Kvivesen på tlf. 466 15 067, rita.kvivesen@vegvesen.no eller seniorrådgiver Bendix Gunvaldsen på tlf. 412 94 634.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 2. april 2023.

Stillingsinfo

Frist2. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Rita Kvivesen

Avdelingsdirektør

Bendix Gunvaldsen

Seniorrådgiver


Industrier

Markedsføring, salg og annonsering

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.