Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Virksomhetsarkitekt

Ønsker du å forme fremtidens helsetjeneste?

HelseplattformenTrondheim5. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Torill Kristiansen

Seksjonsleder virksomhetsarkitektur

+47 982 29 811

Nøkkelord

Én innbygger - én journalEpicIBM IAM

Ønsker du å ta del i Norges største endringsprosjekt innen helse, og bidra til å utgjøre en forskjell for både helsepersonell og innbyggere i Midt-Norge? Da kan dette være stillingen for deg!

Helseplattformen er en omfattende og kompleks løsning med behov for samordning, forbedring og videreutvikling for å oppnå målet om en mer helhetlig helsetjeneste og et effektivt arbeidsverktøy for helsearbeiderne i regionen. Vi har behov for å styrke laget med ny lagspiller, og søker etter virksomhetsarkitekt som vil være med på vår spennende reise videre.

Virksomhetsarkitekturseksjonen har som hovedoppgave å sikre sammenheng og helhet i løsningen og i løsningens samspill med omgivelsene. Seksjonen har fagansvar for arkitekturområdet og samarbeider tett med løsningsarkitekter i Helseplattformen og arkitekturmiljø regionalt og nasjonalt. Vi jobber med analyser og arkitekturmodellering, oppfølging av endringsinitiativ og nasjonale aktiviteter. Godt lagarbeid og samarbeid er en forutsetning for å håndtere kompleksiteten i arkitekturarbeidet. Vi tilbyr en utfordrende og spennende arbeidshverdag i et omfattende arkitekturlandskap. Hos oss er inkludering og mangfold en styrke, og vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er en helt ny samhandlingsløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Vi bygger og innfører ny felles pasientjournal for sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen er også et verktøy for å nå de strategiske målene for framtidas helsetjeneste: bedre pasientsikkerhet, mindre dobbeltarbeid og bedre informasjonsflyt i tjenesten. I tillegg til de ansatte i Helseplattformen AS har nesten 500 fageksperter fra sykehus og kommuner deltatt i arbeidet for å få et best mulig verktøy for helsepersonellets behov. Et brukerpanel har vært sentralt i arbeidet både for å ha med pasientenes stemme i arbeidet med journalverktøyet og i utviklingen av HelsaMi. Med Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målet om "Én innbygger - én journal". Alle data blir samlet på ett sted, og innbyggerne får også bedre tilgang og oversikt gjennom den nye pasientportalen HelsaMi. Vi søker flere kollegaer til Norges største endringsprosjekt innen helse, og hvis du deler vår visjon om sammenhengende helsetjenester og ønsker å jobbe tett på både teknologi, informasjonsflyt og helse ønsker vi gjerne ha deg med på laget vårt!

Arbeidsoppgaver

Som virksomhetsarkitekt vil du basere ditt arbeid både på egen og andres forståelse av helsetjenesten og løsningen, og i samarbeid med andre virksomhets- og løsningsarkitekter vil du være med på å:

 • Utarbeide, beskrive og videreutvikle Helseplattformens arkitektur og målbilder
 • Bidra til at arkitekturen i Helseplattformen inngår i en helhetlig arkitektur for brukerne av Helseplattformen
 • Gjennomføre utredninger og alternativanalyser for å skape innsikt som grunnlag for anbefalinger om videre retning og veivalg
 • Utarbeide prosess- og arkitekturbeskrivelser for utvikling og forvaltning av Helseplattformen
 • Vurdere hvordan endringer i løsningen samsvarer med Helseplattformens arkitektur og målbilder

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå innen informatikk/IKT, lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra arbeid med virksomhetsarkitektur i større prosjekter eller virksomheter
 • Erfaring i bruk av arkitekturmetodikk
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med prosessledelse
 • Erfaring med arkitekturmodellering i et arkitekturverktøy
 • Sertifisering i TOGAF og/eller andre arkitekturrammeverk
 • Kjennskap til hvordan helsetjenesten fungerer i helseforetak, kommuner og på nasjonalt nivå
 • Kjennskap til regionale og nasjonale standarder og føringer for arkitektur
 • Kjennskap til Epic og/eller IBM IAM

Personlige egenskaper

 • Setter deg raskt inn i og har evnen til å abstrahere og forenkle komplekse problemstillinger.
 • Selvstendig og fremoverlent og er flink til å omsette teori til praksis.
 • Tenker strategisk og har god gjennomførings- og beslutningsevne.
 • Strukturert og analytisk og finner gode løsninger på en pragmatisk måte.
 • Sterk på å se helhet og sammenhenger.
 • God til å samarbeide og kan kommunisere godt med ulike interessenter.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vektlegges utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Du blir en del av Norges største endringsprosjekt innen helse, og bidrar til å utgjøre en viktig forskjell for både helsepersonell og innbyggere i Midt-Norge. Du får store muligheter til å påvirke både egen arbeidshverdag og prosjektet. I Helseplattformen er vi opptatt av målrettet kompetanseutvikling og ønsker å utvikle våre medarbeider både i tråd med ønsker, muligheter og behov i organisasjonen. Vi er en inkluderende gjeng som jobber godt sammen både internt i teamet og tverrfaglig i Helseplattformen AS. Vi har et godt arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgaver og utfordrende problemstillinger.

Vi tilbyr også:

 • En spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • Tilhørighet til et godt fag- og utviklingsmiljø med god kompetanse i både Trondheim, Ålesund, Molde, Levanger og Namsos
 • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode arbeidstidsordninger med fleksitid
 • Bedriftsidrettslag
 • Universelt utformet lokaler, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Medlemskap i KLP
 • Lønn avhengig av kompetanse og erfaring

Hva skjer nå?

Synes du dette ser ut som en spennende og givende mulighet, som du er kvalifisert for, håper vi du sender din søknad. Vi vurderer kun søknader sendt elektronisk via Webcruiter, bruk lenke på denne siden for å komme direkte til søknadsportalen. Søknadene vurderes etter utløpt søknadsfrist, og aktuelle kandidater kontaktes snarlig etter dette. Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Helseplattformen AS er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det bli aktuelt med sikkerhetsklarering.

Stillingsinfo

Frist5. januar 2024

Kontaktpersoner

Torill Kristiansen

Seksjonsleder virksomhetsarkitektur


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Helseplattformen

Helseplattformen skal innføre og forvalte den nye pasientjournalen for helsetjenesten i hele Midt-Norge. Vi har et unikt arbeidsmiljø med medarbeidere fra helsetjeneste, IT, informasjonsforvaltning og prosjektstyring. Selskapet eies av Helse Midt-Norge RHF, Trondheim kommune og flere andre kommuner.

Med Helseplattformen skal innbyggerne møte en mer sammenhengende helsetjeneste, og helsepersonell får et bedre arbeidsverktøy. Løsningen er i bruk i Trondheim kommune, Fosen kommunene, Fjellregionen, St. Olavs hospital, og i laboratoriene ved sykehusene i Midt-Norge.