Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Virksomhetsarkitekt

Vil du bygge broer mellom teknologi og samfunnsansvar?

IMDiOslo22. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Christine Rabassa Stautland

Avdelingsleder

+47 480 57 200

Vi ønsker DEG som vil jobbe med å tilrettelegge for brukerorientert og bærekraftig arkitektur med formål å realisere IMDis samfunnsoppdrag!

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har påbegynt en spennende reise innen digitalisering som innebærer bl.a. gjennomføring av en ambisiøs strategi for skytjenester med Microsoft Azure som vår foretrukne skyplattform. Digitaliseringsavdelingen har ansvar for IMDis tjenesteportefølje over et bredt spekter av fagområder, og har en pådriverrolle for god utnyttelse av teknologiske muligheter. Avdelingen har også ansvar for helhetlig digital styringsmodell som krysser organisatoriske grenser, med et økt fokus på smidige metoder for tjenesteutvikling. Basert på prinsipper for tjenesteutvikling og DevOps, sikrer modellen en mer sømløs og effektiv flyt gjennom hele livssyklusen til en tjeneste.

Hos oss kommer du til å jobbe sammen med dyktige, rause og engasjerte kolleger. Vi er en positiv gjeng som er opptatt av innovasjon og som har tillittsbasert ledelse som legger til rette for prøving og feiling. Du vil jobbe på tvers av tjenester som er bemannet av IMDi interne fagressurser og ressurser fra våre leverandører.

Vi søker etter arkitekter som kan gå i fronten av digitaliseringsarbeidet og som trives med å brøyte veien mens man går. Vi ser etter deg som har erfaring fra utviklingsmiljø, gjerne som konsulent eller hos statlige etater. Du vil påvirke valg av arkitektur og teknologi, jobbe med arkitektur på tvers av tjenestene og bidra inn som utvikler der det trengs.I denne rollen vil du arbeide nært med våre strategiske tiltak for å modernisere monolittiske systemer, og engasjere deg i tverrfaglig samarbeid innen vårt arkitekturforum, utviklings- og skyplattformer, samt vårt miljø for sikkerhet.Hvis du ønsker å utvikle deg som arkitekt og utfordre hvordan IMDis fremtidige digitale tjenester skal se ut, er dette stillingen for deg.

Dette blir noen av dine arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for å utvikle virksomhetsarkitektur, veikart og realisere målbildet gjennom tjenesteutvikling
 • Yte rådgivning til fagmiljøet og ledelsen angående valg av arkitektur og teknologi
 • Definere arkitekturstandarder og beste praksis for fagsystemer og applikasjoner, herunder bruken av felleskomponenter
 • Sikre at investeringer innenfor den tjenestebaserte arkitekturen gir høy kvalitet og fagmessig verdi til IMDi
 • Holde deg oppdatert på ny teknologi (også innenfor Kunstig Intelligens) og muligheter
 • Delta i konseptutredninger for nye tjenester, utviklingsinitiativer og operasjonell forvaltning og ha et tett samarbeid med løsningsarkitektene i tjenesteutvikling.
 • Du vil jobbe tett ut mot ulike fagområder hos oss, og vil få ansvar for å forankre og kommunisere virksomhetsarkitektur, prinsipper og føringer. Du blir sentral for å se det store bildet og sikre at de utviklingstiltakene i organisasjonen tar oss i ønsket retning.

Begrenset reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

Dette må du ha:

 • Universitets- eller høyskoleutdanning fortrinnsvis bachelorgrad.
 • Erfaring fra arkitekturarbeid eller systemutvikling.
 • Erfaring med forankring i ulike type fagmiljøer.
 • Erfaring innen strukturering og modellering av fagarkitektur, tjenestearkitektur og informasjonsarkitektur.
 • Forståelse for hvordan arkitektur og teknologi kan brukes for å understøtte fagprosesser.
 • God norsk fremstillingsevne muntlig skriftlig.

Det er en fordel om du også har:

 • En eller flere sertifiseringer innen utviklingsarbeid og/eller arkitekturrammeverk, som for eksempel TOGAF, ArchiMate, UML, BPM, ITIL eller tilsvarende.
 • Erfaring med smidig-metodikker (Smidig, Agile, Lean).
 • Erfaring med DevOps.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til de nasjonale komponentene.
 • Erfaring med .NET.
 • Kjennskap til CMS plattform Optimizely.
 • God kompetanse og/eller erfaring med Microsoft Azure (Azure Container Instances, APIM, Azure DevOps).

Annet:

 • Sertifiseringer som er relevant for utøvelse av stillingen.

For å lykkes og trives i jobben, må du ha/være:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner – herunder evne til å kommunisere arkitektur relaterte temaer fra teori til praksis, er raus med å dele kompetanse, evne å samarbeide tverrfaglig samt fasilitere gode diskusjoner og beslutningsprosesser.
 • Gode analytiske evner – du setter deg raskt inn i kompleks problemstilling og informasjon, ser sammenhenger på tvers og klarer å omsette brukers behov om til løsninger.
 • Proaktiv – du er en pådriver for å utvikle nye og kreative løsninger med virksomhetens mål i fokus og ha gode gjennomføringsevner. Du er løsningsorientert og opptatt av å yte god service både internt og eksternt.
 • Hands on og pragmatisk– du jobber selvstendig, strukturert og metodisk.
 • Du har en pragmatisk innstilling og evner å tilpasse deg ihht teknologi og organisasjon.

Vi tilbyr

 • Lønn som Virksomhetsarkitekt, stillingskode 1113 Prosjektleder kr. 700 000 - kr. 900 000.
 • Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn eller stillingskode vurderes.
 • Du vil, som ansatt i staten, bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på spk.no/medlemskap-i-spk.
 • IMDi har en livsfaseorientert personalpolitikk med gode og fleksible arbeidstidsordninger og mulighet til å trene i arbeidstiden. Vi tilpasser arbeidshverdagen etter ansattes rettigheter, behov og livssituasjon.
 • I IMDi fokuserer på kontinuerlig kompetanseutvikling for den enkelte og vil stimulere til at alle våre ansatte tilegner seg ny og nyttig kunnskap. Derfor har vi gode ordninger for opplæring i forskjellige kurs og sertifiseringsprogram for å opprettholde faglig dyktighet og profesjonalitet på lang sikt.
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Stillingsinfo

Frist22. april 2024

Kontaktperson

Christine Rabassa Stautland

Avdelingsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, utvikling og formidling av kunnskap. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 275 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 35 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2023 ca. 371 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter ca. 18,8 mrd. kr. i tilskuddsmidler. Arbeidsspråket i direktoratet er norsk.