Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Hydrologer

Vil du jobbe med Hydrologi?

RambøllTrondheim4. mai 2023
Søk her

De pågående klimaendringene gir samfunnet økte utfordringer med flom og overvann, og det stilles strenge krav til ny utbygging for å forebygge skader. Rambøll Vann Trondheim ønsker å ansette flere hydrologer for å møte det stadig økende behovet for vannfaglig kompetanse. Vi er foretrukken rådgiver for flere store aktører, både i regionen og nasjonalt. Stillingen passer for deg som søker faglige utfordringer i et profesjonelt, men uhøytidelig arbeidsmiljø.

Bli en del av vår Vannavdeling

Rambøll Vann i Trondheim har et av regionens bredeste kompetansemiljø for vannfaget med medarbeidere innen hydrologi, tradisjonell ledningsteknologi, samt vann- og avløpsrensing. Til sammen er vi 26 medarbeidere, der mange har mer enn ti års erfaring. Som en avdeling i et stort flerfaglig rådgivningsfirma får vi svært godt utbytte av det brede tverrfaglige nettverket Rambøll Norge tilbyr.

Vi bidrar i alle faser av prosjekter, enten som overordnet rådgiver eller med detaljert prosjektering. I vår kundeportefølje finnes alt fra kommuner og større statlige etater til industrikunder og større internasjonale private aktører.

Trondheimskontoret til Rambøll har et bredt og sterkt tverrfaglig miljø som sørger for en stor variasjon i prosjektporteføljen. Her har man gode muligheter til å påvirke sin hverdag, utvikle seg i retningen man selv ønsker og kunne bidra der man yter best. Kalenderen er også full av ulike sosiale sammenkomster og aktiviteter, enten innad i avdelingen eller gjennom bedriftsidrettslaget på kontoret! Du vil nyte godt av god kantineordning, fleksibel arbeidstid, fagsamlinger, studieturer og ikke minst dyktige og trivelige kolleger!

Hydrologi og klimatilpasning

Faggruppen er i vekst og det er god tilgang på prosjekter. Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Som hydrolog hos oss vil du få brukt din kompetanse til å utføre flomberegninger, hydrauliske analyser og vannlinjeberegninger i flomfarevurderinger og dimensjonering av tiltak. Befaringer og feltmålinger er nødvendige og nyttige deler av vårt arbeid.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Flomberegninger og flomfarevurderinger for små og store vassdrag
 • Modellering og simulering av vassdrag (HEC-RAS) med fremstilling av flomsonekart.
 • Dimensjonering og design av tiltak mot flom og erosjon
 • Utforme bærekraftige løsninger som ikke utgjør vandringshinder for fisk mm.
 • Ivareta vannfaglig kompetanse i flerfaglige prosjekter

Ditt faglige og personlige utgangspunkt er:

 • Utdanning innen hydrologi eller annet relevant fagfelt
 • Har erfaring med modelleringsprogrammer som HEC-RAS eller MIKE
 • NVE-godkjenning som fagansvarlig innen klasse IV og/eller V, eller et ønske om å oppnå det
 • Kjennskap til regelverk og myndighetskrav innen faget
 • Løsningsorientert, initiativrik og ansvarsbevisst
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon både på norsk (krav: B2) og engelsk.

Arbeidsoppgavene tilpasses din kompetanse og erfaring. Våre erfarne seniorer og fagsterke juniorer vil bistå deg i prosjektgjennomføringen.

Om Rambøll

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 14 kontorer med til sammen 1750 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. På global skala har vi 16 500 ansatte i 35 ulike land, noe som gir oss en enorm tilgang til all slags ekspertise innad i bedriften. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Som samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidshverdag og gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der.

Bransjen er i sterk utvikling med økt fokus på innovasjon og bærekraftige løsninger. Rambøll sin strategi heter «The Partner for Sustainable Change». Strategien gir store muligheter for de som klarer å omstille seg og evner å se forbi det åpenbare. Nysgjerrighet og interesse for nye metoder for problemløsning er derfor et pluss.

Vannavdelingene i Norge har et sammenknyttet nettverk fra Arendal i sør, til Alta i nord, som jobber med alt fra VA-infrastruktur, rensing, hydrologi, grunnvann og til flere andre områder. Vannavdelingene samarbeider ofte i prosjekter og har mulighet for å besøke hverandres kontorsteder. Internasjonale kollegaer bidrar i prosjekter både for ekspertise og ressursutjevning. Gjennom våre årlige fagtreff og studieturer finner vi også en arena for utvikling og inspirasjon på tvers av kontorer og landegrenser.

Velkommen til oss

Send inn din søknad og CV ved å klikke på ”Søk stilling”-knappen og følge instruksjonene. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.

Kontaktperson:

Hydrologi og klimatilpasning: Geir Vatne, geir.vatne@ramboll.no, tlf: 90849805

Velkommen som søker!

Stillingsinfo

Frist4. mai 2023
ArbeidsspråkEnglish

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!