Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Vi søker etter kontrollingeniør

Kontrollingeniør

Statens vegvesenFørde19. mars 2023
Søk her

Om stillinga

Som kontrollingeniør bidreg du til å utvikle fleire samfunnsnyttige tenester for utvikling av eit effektivt, sikkert og heilheitleg transportsystem tilpassa morgondagens behov og teknologi. Du vil få ansvar for å leie vedlikehaldsprosjekt, stikkprøvekontroll, og kontrollere entreprenørane sitt arbeid. Du vil bli fagleg utfordra på ein av dei beste arbeidsplassane i Norge. Seksjon Drift vest 2 er ein av tre seksjonar i avdeling drift vest. Drift vest 2 omfattar i hovudsak drift av Europa-/riksvegane nord for Sognefjorden til Møre grense. Vi har 17 medarbeidarar fordelte på kontorstadar i Leikanger, Førde og på Nordfjordeid. Vi er gode på å gi ansvar og tillit til den enkelte, og du vil bli ein del av eit godt fagleg fellesskap.

Vi bygger lag og fag i Førde, og ser no etter deg!

Arbeidsoppgåver

Som kontrollingeniør vil arbeidsoppgåvene dine bestå av å:

 • følge opp driftskontrakt 9305 Sunnfjord
 • utføre stikkprøvekontroll ut på veg
 • følge opp, kontrollere og dokumentere driftsarbeid
 • gjennomføre kvalitetsfølging av felleskontrollar med entreprenørar
 • leie vedlikehaldsprosjekt
 • kontrollere og følge opp SHA/HMS og YM planverket

Kontorstad for stillinga vil vere trafikkstasjonen i Førde.

Kompetansekrav

Du må ha

 • minimum tre års relevant utdanning frå høgskule, universitet eller teknisk fagskule. Relevant erfaring kan kompensere for manglande formell utdanning
 • relevant erfaring innanfor fagområde drift og vedlikehald
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne i norsk
 • førarkort klasse B

Det er ønskeleg med erfaring frå bygg og anlegg.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, anbefaler vi ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Vi ser etter deg som:

 • tek eit sjølvstendig ansvar, er fleksibel i møte med endringar, og er løysingsorientert i møte med komplekse saker
 • har god munnleg og skriftleg framstillingsevne, samt gode datakunnskapar
 • har gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Les dette før du søker!

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av krava til utvida søkarlister må felta for utdanning og erfaring fyllast ut. Det er ikkje tilstrekkeleg å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald gjer at vi blir betre på å løyse oppgåvene våre. Vi ønskjer fleire medarbeidarar med nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn og hol i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkarportalen, oppfordrar vi deg til å gjere det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du treng det. Avkryssingane vert kun brukt til å syte for at vi vel ut dei rette kandidatane, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkarlista er offentlig

Openheit og gjennomsiktigheit i forvaltninga er viktig, difor vil alle som søker hjå oss bli sette på den offentlege søkarlista om dei ikkje oppgir ein god grunn. Har du bedt om å ikkje bli sett på lista, tek vi kontakt med deg dersom vi ikkje kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt seksjonssjef Per Ove Fossheim, tlf. 97570583 eller på e- post per.ove.fossheim@vegvesen.no for en trivelig prat.

Vi tilbyr

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidas løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med våre nye utfordringar.

Vi tilbyr deg også desse godene:

introduksjonsprogram og fadderordning

fleksitid og gode ordningar for avspasering

pensjonsordning og høve til lån i Statens pensjonskasse

gode høve for fagleg påfyll

Løna di vert avtalt i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist19. mars 2023
ArbeidsspråkNorsk

Industrier

Bygg og anlegg

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.