Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

VegCERT teamleder og sikkerhetsrådgiver

Okay - følg med nå:

Statens vegvesenDrammen25. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Ole Myklebust Grundetjern

CISO

+47 996 40 731

Statens vegvesen etablerer VegCERT - sektorvis responsmiljø for digitale sikkerhetshendelser i veisektoren. VegCERT skal være veisektorens hovedkontaktpunkt for håndtering av digitale angrep. VegCERT vil bidra til å styrke veisektorens evne til å håndtere uønskede digitale hendelser, og styrke sektorens robusthet og virksomhetenes egenevne til å håndtere digitale angrep.

Videre vil VegCERT bidra til å øke samhandlingen innad i veisektoren. Som en del av dette arbeidet vil VegCERT samarbeide med andre SRM- og CERT-miljøer i Norge og utlandet.

VegCERT organiseres under faggruppen Digital sikkerhet i Statens vegvesen IT, som har ansvaret for informasjonssikkerhet og personvern. Digital sikkerhet har et sterkt og godt fagmiljø med kompetente og engasjerte medarbeidere som vil støtte deg i arbeidet. Digital sikkerhet ledes av CISO.

Vi fyller nå VegCERT med fantastiske mennesker med spennende og sterk kompetanse – blir du med på reisen? Vi søker deg som har kompetanse innen sikkerhet og ønsker lederansvar. Som teamleder får du den faglige og operative ledelsen av VegCERT. Her får du en unik mulighet til å påvirke stillingens utforming, sikre veiene våre og bidra til videreutviklingen av VegCERT.

Vi søker også deg som ønsker å jobbe som sikkerhetsrådgiver i VegCERT. Du blir del av et team som overvåker og analyserer hendelser, for å oppdage og reagerer på trusler i sanntid. Dette innebærer også å identifisere sårbarheter og svakheter i systemer og infrastruktur, samt gi anbefalinger for forbedring til medlemmer. Rollen innebærer samarbeid med andre fagteam, for å dele informasjon og koordinere respons på hendelser, utvikle og vedlikeholde sikkerhetsstandarder, retningslinjer og prosedyrer, med mer.

Kontorsted for begge stillingene er Drammen eller Skien. Ved kontorsted Skien vil det være regelmessige reiser til Drammen.

Vi oppfordrer kvinner til å søke på stillinger hos oss i Statens vegvesen IT.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver som teamleder for VegCERT:

 • Ansvar for å utvikle, drifte og organisere VegCERTs tjenester.
 • Lede arbeidet med å øke samhandling og oppfølging av teamet.
 • Ansvarlig for respons og koordinering ved IT-sikkerhetshendelser og gi støtte til teamet ved hendelser.
 • Ansvar for å utvikle VegCERTs evne til å tilby sårbarhets- og trusselinformasjon
 • Sikkerhetsrådgiving og rapportering.

Arbeidsoppgaver som sikkerhetsrådgiver:

 • Utøve respons og koordinering ved IT-sikkerhetshendelser og gi støtte til teamet.
 • Håndtere sårbarheter og trusselvurderinger.
 • Besvare henvendelser og respondere.
 • Sikkerhetsrådgiving og rapportering.
 • Bidra til å videreutvikle og drifte vårt sterke fagmiljø.
 • Utvikle VegCERTs evne til å tilby sårbarhets- og trusselinformasjon
 • Delta i arbeidet med å øke samhandlingen og innad i sektoren.

For begge stillingene kan flere nye oppgaver tilkomme etter hvert som VegCERT utvikler tjenesten.

Kvalifikasjoner:

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole (fortrinnsvis bachelor eller master innen informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet eller IT). Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Som teamleder er det ønskelig med erfaring fra CERT/CSIRT/SRM eller SOC-arbeid, helst i en lederrolle. Annen kompetanse og erfaring vil bli vurdert opp mot de oppgavene som er tillagt stillingen. Hvis du mener at du med din erfaring og kompetanse kan løse oppgavene, oppfordrer vi deg til å søke!

Som sikkerhetsrådgiver er det ønskelig med erfaring fra CERT/CSIRT eller SOC, IT-support/helpdesk, men vi oppfordrer også deg som er nyutdannet til å søke på denne stillingen!

Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk for begge stillingene.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som liker å skape og å tenke nytt!

 • Du kan sette søkelys på kundebehov og -tilfredshet, og arbeider på en systematisk, metodisk og ryddig måte.
 • Du er relasjonell og trives med å jobbe med (og lede, for teamlederrollen) mennesker, liker å rådføre deg med andre og dele informasjon og ekspertise med dem.
 • Du liker å samhandle med et bredt spekter av aktører og kan kommunisere og uttrykke deg godt
 • Du arbeider effektivt og tilpasser deg til skiftende omstendigheter, også i pressede situasjoner.

Det er en forutsetning for begge stillingene at du kan sikkerhetsklareres til nivå hemmelig.

Videreutvikling av kompetansen din

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger innen ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer. Hos oss vil du ha store muligheter til å kunne forme din egen arbeidshverdag.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i et svært kompetent IT sikkerhetsmiljø, med gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll
 • god opplæring, onboardingsprogram og buddyordning
 • godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg med universell utforming, sentralt i Drammen og Skien. Vi har gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • mulighet for trening i arbeidstiden, eller støtte til andre treningsaktiviteter
 • god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales basert på kompetanse og erfaring i samsvar med lønnspolitikken vår.

Om søknadsprosessen

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi løser oppgavene våre bedre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV. Hvis dette gjelder deg, oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen. Vi vil naturligvis tilrettelegge for deg om du får jobben. Vi bruker avkrysningen(e) til å velge ut de rette kandidatene, samt anonymisert statistikk.

Offentlig søkerliste

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig. Alle som søker hos oss står på offentlig søkerliste, om de ikke oppgir en god grunn for unntak. Ber du om unntak, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Kontaktperson

Synes du dette høres interessant ut? Kontakt CISO Ole Myklebust Grundetjern, tlf. 996 40 731, for en hyggelig prat og mer informasjon om stillingene.

Stillingsinfo

Frist25. september 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Ole Myklebust Grundetjern

CISO


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.