Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

VDI-drift

Lyst til å utvikle Virtual Desktop Infrastruktur (VDI) for Etterretningstjenesten?

EtterretningstjenestenOslo4. mars 2024
Søk her

Kontaktperson

Fagperson

+47 230 94 620

Nøkkelord

EUCVDIVMware

I en verden med svært avansert teknologi og komplekse ytre trusler må Etterretningstjenesten kontinuerlig utvikle nye metoder og kapasiteter. Gjennom en rekke spennende programmer og prosjekter blir morgendagens Etterretningstjeneste bedre i stand til å løse sitt oppdrag. Vi styrker vår organisasjon, og søker de fremste hodene til å jobbe med utvikling av VDI for tjenesten. Du vil bli en del av et godt Development, Security and Operations (DevSecOps) miljø, der VMware-produkter har en sentral funksjon og hvor det satses på VDI.

I fast stilling ved en av våre spennende avdelinger vil du få ansvaret for å planlegge, utvikle og innføre VDI-løsninger, som bidrar til å løse vårt oppdrag. Stillingen vil passe godt til deg som har noen års erfaring med VMware-baserte løsninger. Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag, der du kan bruke din kunnskap både selvstendig og i samarbeid med kunnskapsrike kollegaer.

Er du klar for å ta steget inn i Norges kanskje mest spennende VDI- stilling?

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, utvikle og innføre End User computer (EUC)-løsninger med fokus på VDI
 • Installere, konfigurere og drifte virtualisert IKT-infrastruktur med VMware Workspace ONE og VMware Horizon
 • Samarbeide med Kontor for IKT-plattform på drift av VDI-endepunktsløsninger og VDI-desktopløsninger
 • Utføre driftsoppgaver på VMware virtualisert infrastruktur utenom VDI

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Senioringeniør: Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Overingeniør: Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet

Gjeldene for begge stillingskodene:

 • Erfaring fra drift av VMware Horizon
 • Driftserfaring med VMware vSphere
 • Erfaring fra drift katalogtjenester, eks. Microsoft AD, Open LDAP m.fl.

Det er ønskelig med:

 • Kurs eller sertifiseringer på VDI-relevante VMware-produkter, herunder VMware Horizon
 • Kjennskap til VMware NSX, VCF
 • Driftserfaring med Microsoft Active Directory, GPO-anvendelser og sertifikattjenester
 • Erfaring med drift av RDS Farms og AppVolumes
 • Erfaring med drift av VMware Dynamic Environment Manager og Workspace ONE

Særskilte krav

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning
 • Stressmestring: Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning

For denne konkrete stillingen krever i tillegg følgende egenskaper:

 • Systematisk og strukturert arbeidstilnærming

Vi tilbyr

Stilling: Senioringeniør (kode 1181) / Overingeniør (kode 1087) avhengig av kvalifikasjoner.
Lønn Senioringeniør: kr 708 600 – 895 000 (lønnstrinn 71 – 81) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.
Lønn Overingeniør: kr 594 500 – 745 000 (lønnstrinn 61 - 74) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.
For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning avtales.
Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
Arbeidssted: Oslo

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist4. mars 2024

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.