Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

VA-ingeniør

Statens vegvesenFlere steder2. april 2023
Søk her

Kontaktperson

Eva W. Pettersen

Kontorsjef

eva.pettersen@vegvesen.no

Stillingsbeskrivelse

Er du vår neste VA-ingeniør?

Statens vegvesen har ressurser og gjennomføringskraft - nå trenger vi din kunnskap og ditt pågangsmot!

Utbyggingsdivisjonen planlegger og bygger de store vegprosjektene til Statens vegvesen. Denne stillingen tilhører enheten Fagressurs vegplanlegging Sør, med fagene vegplanlegging, VA-ingeniør, teknisk tegning og ROS-analyse.

Arbeidssted vil være etter avtale i Sør-Norge.

Vi søker deg som ønsker å bidra til å utvikle samfunnet gjennom trygge, effektive og bærekraftige transportløsninger. I denne stillingen må du evne å jobbe selvstendig og også like å styre din egen hverdag. Du må være opptatt av å optimalisere gode VA-løsninger som både er kostnadseffektive og miljørettede.

Vi har et godt fagmiljø som spiller hverandre gode, hvor vi gjennom godt samarbeid og ulik spisskompetanse finner gode løsninger. Det er viktig for oss at du vil bidra til utviklingen av dette i kraft av den du er og det du kan.

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, dimensjonere og prosjektere vann og overvannsløsninger
 • utarbeidelse av VA-rammeplaner i reguleringsplanfasen, innspill til reguleringsbestemmelser og beskrivelser, bidrag til hydrologiske rapporter m.m
 • detaljprosjektering og beskrivelser av overvannshåndtering til byggeplaner
 • deltagelse i tverrfaglige prosjektgrupper med vegplanleggere, ytre miljø, vannbiologi, hydrologi, geotekniker m.fl
 • detaljprosjektering og samhandling med kommunale og private vann- og avløpsanlegg
 • bidra til å engasjere og styre konsulentoppdrag for fagområdet

Kompetanser

 • minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis innen bygg og miljø med spesialisering innen vann og miljø
 • minimum 3 års relevant erfaring, hvorav hovedvekten er innen planlegging og detaljprosjektering av VA/overvannshåndtering
 • erfaring med prosjektering av VA i Novapoint
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • førerkort klasse B

Det er en fordel om du har

 • erfaring innen planlegging /prosjektering av VA-løsninger for veg- og tunnelanlegg
 • erfaring fra bruk av BIM/3D for faget og digital samhandling i vegmodell
 • kjennskap til programvarene HY8, Gemini og Scalgo

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning avvikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Personlige egenskaper

 • du er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • du trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • du har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene
 • du setter deg raskt inn i ulike problemstillinger, jobber selvstendig, strukturert og målrettet
 • du er god til å kommunisere og bygge gode relasjoner til kollegaer over hele landet

Vi tilbyr

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitidsordning og fleksibel arbeidsplassordning (hjemmekontor)
 • god pensjons- og forsikringsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • tilgang til rimelig leie av etatens over 45 hytter over store deler av landet
 • lokale velferdsordninger og bedriftsidrettslag
 • mulighet for trening i arbeidstiden eller støtte til abonnement på treningssenter
 • gode muligheter for kompetanseutvikling

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om søknadsprosessen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med kontorsjef Eva W. Pettersen på mobil 92040442

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb

Stillingsinfo

Frist2. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Eva W. Pettersen

Kontorsjef


Industrier

Vann og miljøteknikk

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.