Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Utviklingsingeniør Ammunisjons- og rakettmotorteknologi

Vi trenger analyseingeniører på fagfeltet struktur/fasthetslære/materialer

Nammo Raufoss ASRaufoss1. september 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Gard Ødegårdstuen

Director R&D Analysis

gard.odegardstuen@nammo.com

Camilla K. Alm

Utviklingsingeniør

Nammo er en av verdens ledende produsenter av spesialammunisjon og rakettmotorer, og har romfarts- og ramjetteknologi som en del av sin portefølje. Nammo Raufoss, som er det største selskapet i Nammo-gruppen, har samlokalisert utvikling, produksjon og testsenter. Vår utviklingsavdeling består av 170 dyktige ingeniører, og nye produkter utvikles ved hjelp av analyser på blant annet avansert materialteknologi, komplekse og innovative designløsninger, samt moderne produksjonsmetoder. Som utviklingsingeniør hos oss følger du produktene tett fra konseptfase til kvalifisert produkt. Du vil i tillegg være med på å påvirke designvalg og utføre testing.

Analyseavdelingen utgjør et sterkt fagmiljø med over 20 utviklingsingeniører som dekker flere fagfelt. Vi er et tungt miljø med god faglig støtte fra erfarne ingeniører, og har faglig utvikling i fokus. Nammo Raufoss er et selskap i vekst, og vi trenger analyseingeniører på fagfeltet:

Struktur/fasthetslære/materialer: Vi jobber med å ta fram motorteknologi for fremtidens langtrekkende supersoniske ramjet missiler. Dette gjør vi i samarbeid med de største missil-leverandørene i Europa og USA. Samtidig ser vi på fremtidens ammunisjon innen artilleri, infanteri, stridsvogner og kampfly. Våre produkter blir utsatt for store termiske og strukturelle belastninger med høye temperaturer, trykk og spenninger som påvirker materialer og produktets funksjon. Termiske og strukturelle laster gir ulike effekter, noe som er viktig å kartlegge i forbindelse med designvalg og funksjon. I hovedsak bruker vi Abaqus, Impetus og Comsol som verktøy til analyser. Vi ser etter ingeniører med bakgrunn og erfaring innen mekanikk, fasthetslære, strukturanalyser, materiallære eller lignende.

Oppgaver og ansvar:

Du deltar i et prosjektteam hvor du er ansvarlig ingeniør innenfor ditt fagfelt. Du støtter prosjektene våre ved å definere og utføre relevante analyser, og kommunisere resultatene tilbake til prosjektgruppa og kunde. Som utviklingsingeniør hos oss får du også god innsikt i de andre tekniske disiplinene, og du oppnår en helhetsforståelse av vår teknologi og våre produktutviklingsprosesser.

Kvalifikasjoner

MSc eller PhD innen relevante fagfelt. BSc-kandidater med relevant teknisk erfaring kan også vurderes.

Personlige egenskaper

  • Du er initiativrik, har integritet, tar ansvar og har gjennomføringsevne
  • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Du er analytisk med en systematisk arbeidsmetodikk
  • Du er lærevillig og nysgjerrig
  • Du er kreativ og løsningsorientert

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for læring og utvikling
  • Et arbeidsmiljø med en kultur for å gjøre hverandre gode, basert på verdiene våre engasjement, presisjon og omtanke
  • En solid og trygg arbeidsplass med konkurransedyktige betingelser
  • Fleksible arbeidstidsordninger
  • Gode ordninger for pensjonssparing, lønn og foreldrepermisjoner

Kandidater må vise politiattest og kunne sikkerhetsklareres av nasjonale sikkerhetsmyndigheter.Vi vurderer og intervjuer kandidater fortløpende.

Stillingsinfo

Frist1. september 2024

Kontaktpersoner

Gard Ødegårdstuen

Director R&D Analysis

Camilla K. Alm

Utviklingsingeniør


Stillingstyper

Fast ansettelse,Privat

Industrier


Se flere stillinger fra Nammo Raufoss AS

Nammo Gruppen er et nordisk konsern med selskaper i en rekke land. Hovedkontoret ligger på Raufoss sammen med det største datterselskapet Nammo Raufoss AS som har 870 ansatte og en årlig omsetning på 2.3 MRD NOK. Virksomheten omfatter utvikling og produksjon av høyteknologiske forsvarsprodukter. Nammo ønsker et arbeidsmiljø basert på likhet, rettferdighet og mangfold. Slik tror vi den ansatte best utnytter sin kompetanse, noe som bidrar til bedre prestasjoner og økt produktivitet.