Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Utvikler trådløse teknologier

Har du lyst til å bygge SIGINT-sensorer?

EtterretningstjenestenOslo7. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Kontaktperson fag

+47 230 94 329

Nøkkelord

PythonCC++Beordringsplikt

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

Vi søker nå etter deg som har solid kompetanse innenfor en eller flere av de trådløse teknologiene som omgir oss i hverdagen. Du som ønsker å få brukt din kreativitet og dine programmeringsevner til å utvikle nye og bedre sensorer for innhenting av data i luftgrensesnittet. Du som ønsker å jobbe i et kompetent fagmiljø der du får utvikle deg selv både faglig og personlig, mens du hver dag bidrar til å skape noe som er nyttig for Norge.

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil dine hovedoppgaver være utvikling av skreddersydde verktøy og metoder, bygging av sensorsystemer, samt å bidra i den operative bruken av dem. Stillingen er tett knyttet til eksisterende fagmiljøer for etterretning i det digitale rom. Vi har et unikt teknisk miljø, med liten grad av byråkrati og stor grad av innflytelse over egen arbeidshverdag.

Du kommer til å trives i vårt fagmiljø fordi:

 • dine tekniske interesser kommer til å være din daglige jobb
 • du får bruke din nysgjerrighet til å utforske hvordan teknologi egentlig virker
 • tanken på å jobbe med en unik kombinasjon av software- og hardware-integrasjon tiltaler deg
 • sammen med likesinnede spesialister vil du jobbe med å løse et viktig samfunnsoppdrag
 • du trives med å eksperimentere for å løse krevende utfordringer, og får gåsehud når du lykkes

Kvalifikasjoner

Må-krav:

For overingeniør:

 • bachelorgrad, eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang, innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

For senioringeniør:

 • mastergrad, eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang, innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

Felles for begge:

 • kompetanse innen moderne kommunikasjonsteknologi
 • god kompetanse innen programmering (fortrinnsvis C, C++, Python)
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Ønsket-krav:

 • Videre ser vi etter ferdigheter eller erfaring med en eller flere av følgende: Forsvaret, Software Defined Radio, reversering av trådløse protokoller, design og utnyttelse av elektriske kretser (kretskortdesign, lodding etc) og Android-utvikling.

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning

For den konkrete stillingen som utvikler trådløse teknologier kreves det i tillegg god vurderingsevne, være kreativ og initiativrik, ha gjennomføringsevne og gode kommunikasjonsferdigheter.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 635 400 - 745 000 [Lønnstrinn: 65-74] i stillingen som overingeniør (kode: 1087), kr. 708 000 - 895 500 [Lønnstrinn: 71-81] i stillingen som senioringeniør (kode: 1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Er du usikker på om dette er noe for deg? Ta kontakt med oss på telefonnummeret oppgitt i annonsen!

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist7. januar 2024

Kontaktperson

Kontaktperson fag


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.