Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Utvikler / Techlead

Vil du være med å utvikle samfunnsnyttig teknologi i Statens vegvesen?

Statens vegvesenTrondheim18. februar 2024
Søk her

Kontaktperson

Kristin Borge

Seksjonsleder

+47 918 32 410

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesen er i gang med å gjøre en kraftig oppskalering av vår avdeling Utvikling IT. Vårt ansvar i Utvikling IT strekker seg over et stort spenn, vi utvikler og forvalter løsninger med høy nytteverdi for innbyggere og næringsliv. Vi planlegger nå å styrke vårt utviklingsmiljø i Trondheim og søker i den forbindelse etter en erfaren og engasjert utvikler som kan fungere som Techlead i vårt Trafikkdata team.

I vårt team jobber med systemer for innsamling, foredling og ivaretakelse av data om trafikk på vegnettet. Statens vegvesens trafikkdata omfatter punktmålinger og strekningsmålinger foretatt med måleutstyr langs veien.

Som ansatt hos oss vil du være organisert i tverrfaglige team, noe som gir rom for kunnskapsdeling og gode faglige diskusjoner. I tillegg vil du bli del av en voksende gruppe engasjerte systemutviklere i som satser tungt på kompetanseutvikling. Vi ser etter deg som synes det høres spennende ut å være en utviklerressurs i vårt kompetansemiljø, og du vil få gode muligheter for faglig og personlig utvikling. De digitale tjenestene vi utvikler har stor nytte og verdi for samfunnet vårt og dette motiverer oss i vår arbeidshverdag. Kontorsted for stillingen er Trondheim.

Arbeidsoppgaver

Som Techlead hos oss er det viktig at du er en lagspiller som bidrar til positivt samarbeid og god flyt i teamet. Det er viktig med gode samarbeidsevner og evne til å bidra i den tekniske dialogen med andre utviklere og teknologer, men også å tilpasse seg ikke-teknisk personell i møte med produktets fagside.

Vi har stort fokus på smidig utvikling i tverrfunksjonelle team, noe som gir rom for kunnskapsdeling, gode faglige diskusjoner og et levende sosialt miljø. Vi jobber innsiktsbasert og brukerstyrt, og vi etterstreber at våre team skal ha autonomi, ansvar og tillit. For å lykkes med dette etterstreber vi å skape team med høy grad av psykologisk trygghet der alle er med på å spille hverandre gode.

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning på minst bachelornivå, eller annen relevant teknisk utdanning. Arbeidsrelatert erfaring kan kompensere for dette kravet.

 • Minimum 2 år relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med utvikling og automatisert testing
 • Erfaring med både relasjonelle og ikke-relasjonelle datalagre
 • Det er ønskelig med erfaring med smidige utviklingsprosesser

Erfaring med noen av de følgende teknologiene vil være en fordel:

 • Distribuerte- og cluster-baserte systemer
 • Hendelsesdrevet arkitektur
 • Lagring og prosessering av store datamengder
 • Åpne API-er for deling av data
 • CI/CD-pipelines (gjerne med verktøy som GitHub Actions, Gradle og Maven)
 • Kontainerteknologi
 • DevOps-prinsipper, infrastruktur som kode og provisjoneringsverktøy

Arbeidsoppgavene krever svært god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Er analytisk og løsningsorientert og vant til å løse komplekse problemstillinger
 • Er en lagspiller som liker å lære av andre, men samtidig dele kompetanse
 • Tar initiativ og har gjennomføringsevne
 • En god bidragsyter til både teamet og fagmiljøet

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om søknadsprosessen

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Kontaktperson

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Kristin Borge på telefon+47 918 32 410, for en hyggelig samtale.

Stillingsinfo

Frist18. februar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Kristin Borge

Seksjonsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.