Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Utvikler

Vi søker en engasjert utvikler til å styrke vårt interne utviklermiljø.

StatpedKristiansand24. september 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Espen R. Haram

avdelingsleder

48 07 45 38

Trond Haukom

teamleder utviklingsteamet

Avdeling for Digitalisering, prosjekt og prosess i Statped er kjernen av vår digitale innovasjon. Avdelingen bistår internt med å veilede og gi råd om digitaliseringstiltak. Avdelingen både bistår med og har ansvar for prosjekt- og prosessledelse og -gjennomføring, samt gi råd og veilede om dette. Avdelingen har også ansvar for metoder innenfor gevinstrealisering, tjenestedesign og workshopledelse/-gjennomføring. I tillegg huser avdelingen et dedikert utviklermiljø for utvikling og kontinuerlig forbedring av interne systemer, og det er dette vi nå skal styrke.

Stillingen inngår i et mindre utviklerteam, noe som betyr at du vil få mye ansvar og spennende arbeidsoppgaver. Vi bruker Microsoft-teknologi i våre løsninger, så det er en fordel om du har erfaring med bruk av MS SQL databaser, webutvikling basert på .NET og Azure-plattformen. Vi søker primært etter noen som ønsker å fokusere på back-end og jobbe med databaser, datavarehus, integrasjoner og APIer.

Vi tilbyr en fleksibel arbeidshverdag med varierte utfordringer, der du også vil få mulighet til å påvirke egne oppgaver. Vi har et godt arbeidsmiljø i fine lokaler med cellekontorer i Sørlandet kunnskapspark ved UiA, og tilbyr per i dag også mulighet til å jobbe hjemmefra noen dager i uken. Dette er en meningsfylt stilling hvor du kan bli med å bidra til å utgjøre en positiv forskjell for barn og elever med særskilte opplæringsbehov.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen vil handle mest om utvikling innenfor følgene teknologier:
 • Databaser: design/modellering, skripting, drift og vedlikehold
 • Datavarehus: SSIS, Azure Data factory, Power BI (DAX og Power Query)
 • Webutvikling: .NET Razor pages og web forms, Web API, Entity framework
 • Smidige utviklingsmetoder med bruk av Azure Devops
 • Generelt: Elements arkiv (integrasjon), MS Visual studio og Git source control
 • Noe front-end kunnskap: HTML, CSS og Javascript
 • Utvikling skjer i tett samarbeid med ulike interne miljøer
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver. Søkere med kompetanse innenfor prosjekt- eller prosessgjennomføring og kunnskap om metoder innenfor dette, vil kunne delta i denne type oppgaver

Personlige egenskaper

Du er faglig sterk, nysgjerrig og opptatt av kompetansedeling. Du tror på styrken i samarbeid, er vant til å prøve ut nye ting, og å lære. Du er en som verdsetter både å gi og å få tilbakemeldinger. Du kan se problemstillinger fra ulike vinkler, er initiativrik, resultatorientert og tar ansvar for egen fremdrift og utvikling.

Kvalifikasjoner

 • Det er krav om høyere, relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, enten master- eller bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning
 • Det er krav om kompetanse på Microsoft-teknologi, inkludert MS SQL, .NET, C# og Azure
 • Det er krav om gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

Stillingene lønnes som rådgiver/seniorrådgiver med årslønn kr 548.600 - 708.000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan det vurderes noe høyere lønn

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på spk.no/medlemskap-i-spk

Fleksibel arbeidstidsordning

Trening i arbeidstiden

Andre opplysninger

Stillingsbrøk: 100 %

Arbeidssted: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

Stillingsinfo

Frist24. september 2023

Kontaktpersoner

Espen R. Haram

avdelingsleder

Trond Haukom

teamleder utviklingsteamet


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statped

Statped er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søkere som opplyser at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for ansatte i staten.