Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Utvikler infrastruktur og database

Vil du utvikle automatiserte tjenester til Statens vegvesens databaseplattformer?

Statens vegvesenDrammen14. november 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Linn Westgaard

Seksjonssjef

linn.cecilie.westgaard@vegvesen.no

Camilla Hedberg

Teamleder database

Statens vegvesen har lagt ut på en meget spennende digitaliseringsreise

Med på reisen trenger flere dyktige medarbeidere. Vil du bidra til å automatisere og utvikle selvbetjente infrastrukturtjenester på public cloud, private cloud og on-prem? Sammen skal vi bygge gode, helhetlige tjenester. Framtida for oss er å automatisere mer og tilrettelegge for bruk av både intern, og etter hvert ekstern skyløsning, når det gjelder database. Vi drifter i dag et databasemiljø standardisert på Oracle og Microsoft SQL Server. Hovedtyngden av systemene går på Oracle Cloud@Customer, som er vår primære databaseplattform. Dette er i praksis en privat skyløsning. Microsoft SQL Servermiljøet kjører i dag på virtualisert infrastruktur.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og dokumentere selvbetjente tjenester på databaseplattformen ut mot våre kunder i tjenesteporteføljen.
 • Bistå i daglig drift, tekniske endringer, videreutvikling og dokumentasjon av våre databaseplattformer med tilhørende tjenester.
 • Samarbeide med brukere, utviklere og brukergrupper av plattformen og kunne være fagområdets representant i feilsøkingssituasjoner og som støtte for utviklere av systemer i vår portefølje.

Teamet har mange års erfaring i drift av Oracle og SQL Server databaser. Vi søker deg som er mer utviklerorientert enn en tradisjonell DBA. Vi har kapasitet til å lære deg opp i database, men du må ha en interesse for å lære mer om drift av kritiske databaseløsninger. Det som er enda viktigere for oss, er at du er god på utvikling og er trygg på å kunne utvikle gode selvbetjeningsløsninger.

Vi er teamorganiserte på tjenenesteleveransene, mens seksjonene har ansvar for medarbeiderne. Plattformtjenester er en av fem seksjoner på Infrastruktur og drift IT-, og vi er et team som jobber med databasedrift og videreutvikling av databaseplattformen.

Kontorsted for stillingene er Drammen, Skien eller Moss.

Vi oppfordrer kvinner til å søke hos oss i Statens vegvesen IT.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning. For kandidater med sterk og relevant arbeidserfaring for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Tre års relevant arbeidserfaring er ønskelig, med kjennskap og kompetanse innen en eller flere av de store databaseteknologiene som brukes hos oss i dag; erfaring med utvikling rettet mot infrastruktur, selvbetjening og automatisering; erfaring med utviklingsmetodikk og utviklingsverktøy; erfaring med script og datamodellering og gjerne SQL erfaring med infrastruktur fra større IT-miljøer.
 • Vi håper også du har kompetanse og erfaring fra for eksempel Cloud infrastruktur (OCI, Azure, GCP); design og helhetsperspektiv for infrastruktur og infrastrukturtjenester; erfaring og breddekompetanse innen drift og infrastruktur.

Det er fint om du har kompetanse innen flere av disse områdene:

 • Erfaring med automatisering (Infrastructure as Code).
 • Devops-kompetanse som: Ansible, Terraform, Python, Bash, Docker, Kubernetes, Git, testing og deployrutiner.
 • Database releaseverktøy som Flyway eller Liquibase.
 • Integrasjon med REST API; OpenAPI/Swagger.
 • SQL og datamodellering.

Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Nyutdannede kandidater, med gode samarbeidsevner, nysgjerrighet, og interesse for infrastruktur og database er velkomne til å søke, selv uten erfaring.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Personlige egenskaper:

Vi verdsetter gode samarbeidsegenskaper og nysgjerrighet. Vi søker deg som liker å holde deg oppdatert innen faget ditt, og som ønsker å lære og utvikle egen kompetanse og teamet i felleskap. Vi er opptatt av å bygge fagmiljø, og ønsker også at du er en god bidragsyter til både teamet og fagmiljøet.

Om du synes dette er en passende beskrivelse av deg, ønsker vi veldig gjerne at du tar kontakt!

Videreutvikling av kompetansen din

Som medarbeider i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du får utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer. Hos oss vil du ha store muligheter til å kunne forme din egen arbeidshverdag og jobbe med alle de nyeste teknologiene innenfor området. Kontinuerlig videreutvikling av kompetansen vil også være en naturlig del av hverdagen.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i et svært kompetent IT-miljø med gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg med universell utforming. Vi har gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.
 • god opplæring, onboardingsprogram og buddyordning.
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • mulighet for fleksibelt arbeidssted (hjemmekontor) i henhold til Statens vegvesens retningslinjer
 • mulighet for trening i arbeidstiden, eller støtte til andre treningsaktiviteter
 • god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales basert på kompetanse og erfaring i samsvar med lønnspolitikken vår.

Om søknadsprosessen

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi løser oppgavene våre bedre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV’en. Hvis dette gjelder deg, oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen. Vi vil naturligvis tilrettelegge for deg om du får jobben. Vi bruker avkrysningen(e) til å velge ut de rette kandidatene, samt anonymisert statistikk.

Offentlig søkerliste

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig. Alle som søker hos oss står på offentlig søkerliste, om de ikke oppgir en god grunn for unntak. Ber du om unntak, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Kontaktpersoner

Flere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte seksjonssjef Linn Westgaard, tlf. +47 900 33 227, e-post linn.cecilie.westgaard@vegvesen.no eller teamleder database Camilla Hedberg, tlf. +47 951 01 364, e-post camilla.hedberg@vegvesen.no.

Du kan også få snakke med en som kan bli kollegaen din hos oss, om du vil ta en omvendt referansesjekk.

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Stillingsinfo

Frist14. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.