Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Utvikler DevOps

DevOps tjenesteutvikling med samfunnsnyttig påvirkning!

EtterretningstjenestenHønefoss14. mai 2024
Søk her

Kontaktperson

Kontaktperson HR

+47 230 94 329

Nøkkelord

DevOpsUtviklingLinuxPythonRust

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Ønsker du å jobbe i et DevOps-miljø hvor din mening former veien videre? Vi trenger nye kolleger for å videreutvikle et nytt satsningsområde hos oss.

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Hos oss vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.

Synes du dette virker spennende? Er du den rette person så vil vi satse på deg og din faglige utvikling

Arbeidsoppgaver

For overingeniør:

 • Bidra til utvikling og drift av relevante systemer og støtteverktøy i team
 • Bidra til videreutvikling av konsept og metode

For senioringeniør:

 • Lede utvikling og drift av relevante systemer og støtteverktøy for teamet
 • Designe, planlegge, koordinere og utføre utvikling, feilsøking og drift
 • Identifisere utviklingsbehov
 • Sikre oppfølging av identifiserte sikkerhetsrelevante momenter

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

Overingeniør:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanning o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

Senioringeniør:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

For begge stillingene stilles det krav til erfaring med:

 • Objektorienterte programmeringsspråk som for eksempel Python eller Rust.
 • Utvikling på Linux plattform som for eksempel RHEL

I tillegg er det ønskelig at du har:

Meget gode språkkunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

I tillegg er ser vi det som positivt om du kan vise til erfaring innenfor et eller flere av følgende punkter:

 • Automatisering og dokumentasjon av kode og/eller konfigurasjon ved bruk av Git og Ansible
 • Programmering for høyhastighetsapplikasjoner, multithread/kompilert språk
 • Drift/provisjonering av RHEL eller tilsvarende
 • Forståelse av nettverkstematikk som netflow, multicast, og materielltyper
 • IKT-krav ihht sikkerhetsloven, samt krav om sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystem

Særskilte krav:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering. For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet. Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.
 • For denne stillingen vil evne til problemløsning, kreativitet og initiativ, samt evne til å lage strukturert dokumentasjon vektlegges spesielt.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 646 000 - 777 900 [Lønnstrinn: 66-76] i stillingen som overingeniør (kode:1087) iht. gjeldende Hovedtariffavtale, og kr 732 300 - 919 200 [Lønnstrinn: 73-82] i stillingen som senioringeniør (kode:1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Stillingsinfo

Frist14. mai 2024

Kontaktperson

Kontaktperson HR


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.