Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Utvikler

Vil du jobbe med tilgjengeliggjøring og datautnyttelse?

EtterretningstjenestenOslo27. februar 2024
Søk her

Kontaktperson

Kontaktperson HR

+47 230 94 331

Etterretningstjenestens fagområde innenfor OSINT (åpne kilder) ser etter deg som liker å samle store datamengder og hente ut merverdi av dem. OSINT er et fagfelt som er i kontinuerlig utvikling og forutsetter at man er framoverlent for å utnytte mulighetene som finnes. Hos oss vil du få muligheten til å utforske de mørkere delene av internett og bidra i et bredt spenn av Etterretningstjenestens porteføljer. Du vil bli stilt ovenfor en rekke ulike og komplekse oppgaver som krever kreativitet for å løses.

Vi har et teknisk miljø med liten grad av byråkrati og stor grad av innflytelse over egen arbeidshverdag. Du kommer til å trives i vårt fagmiljø fordi:

 • dine tekniske interesser (og sannsynligvis største hobby) utgjør din daglige jobb
 • du er nysgjerrig og blir aldri lei av å utforske hvordan teknologi egentlig virker
 • du jobber sammen med likesinnede spesialister for å løse et viktig samfunnsoppdrag
 • du liker å eksperimentere for å løse krevende problemer, og får gåsehud når du lykkes

Arbeidsoppgaver

 • Innhente data i en rekke ulike formater
 • Sette opp og prosessere datastrømmer
 • Visualisere og tilgjengeliggjøre både innsamlede data og analytics
 • Trene og bruke AI-modeller for å se sammenhenger
 • Bidra til kompetanseheving innad i organisasjonen

Kvalifikasjoner

Absolutte krav:

 • Bachelorgrad, utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med distribuert arkitektur for prosessering og analyse av store datamengder
 • Gode programmeringsferdigheter i minst ett språk, for eksempel Javascript, C++ eller Python, Rust

For å bli ansatt som senioringeniør kreves mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang innen relevant fagområde (flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet).

Ønskelig med erfaring innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Søketeknologi
 • Å sette opp og bruke API'er
 • Skraping og automatisert innhenting
 • Anvendelse av moderne AI-teknologi
 • Visualisering av data
 • Kunnskap om digitale spor
 • Språkkompetanse i henholdsvis russisk, kinesisk eller arabisk

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering. For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet. Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

I tillegg ser du kreative løsninger på komplekse tekniske utfordringer, og evner å sette planer ut i livet. Samtidig har du innsikt nok til å unngå fallgruver, og du deler av din kompetanse og erfaring. Du kommuniserer og samhandler godt med de rundt deg, også de du ikke møter til daglig. Evne og vilje til å ta initiativ og være fremoverlent vil også bli vektlagt.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. I stillingen vil det være gode mulig lab-ressurser og kursmuligheter.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 635.400 – 745.000 (lønnstrinn: 65-74) i stillingen som overingeniør (kode 1087), eller innenfor spennet 708.000 – 895.000 (lønnstrinn: 71-81) i stillingen som senioringeniør (kode: 1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist27. februar 2024

Kontaktperson

Kontaktperson HR


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.