Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Utvikler

Vil du jobbe med sårbarhetsutnyttelse?

EtterretningstjenestenOslo2. juni 2024
Søk her

Kontaktperson

Kontaktperson HR

+47 230 94 329

Etterretningstjenestens oppdrag er å avdekke hva eller hvem som truer Norge og Norges interesser. For å lykkes med dette oppdraget innhenter Etterretningstjenesten informasjon gjennom bruk av ulike metoder og teknikker.

Vi styrker nå vårt fagmiljø innen offensive cyberoperasjoner og ser derfor etter nye medarbeidere!

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil din hovedoppgave være utvikling av skreddersydde verktøy og metoder. Stillingen er tett knyttet til eksisterende fagmiljøer for etterretning i det digitale rom. Vi har et unikt teknisk miljø med liten grad av byråkrati og stor grad av innflytelse over egen arbeidshverdag.

Du kommer til å trives i vårt fagmiljø fordi:

 • dine tekniske interesser (og sannsynligvis største hobby) utgjør din daglige jobb
 • du er nysgjerrig og blir aldri lei av å utforske hvordan teknologi egentlig virker
 • du jobber sammen med likesinnede spesialister for å løse et viktig samfunnsoppdrag
 • du liker å eksperimentere for å løse krevende problemer og får gåsehud når du lykkes
 • du har interesse for sikkerhet i operativsystemer eller nettverk og har gjerne erfaring fra digitale spor, hendelseshåndtering, SOC/NOC, operativsystemer, nettverksarkitektur eller kommunikasjonsprotokoller.

Etterretningstjenesten er den virksomheten i Norge som gjennomfører offensive cyberoperasjoner. Hos oss får du muligheten til å jobbe med operative leveranser til nasjonalt anliggende arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • I tillegg kreves gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.
 • Videre må man i stillingen ha ferdigheter innen ett eller flere av følgende områder:
 • Utvikle metoder og implementere løsninger for forsering av sikkerhetsmekanismer på f.eks. PC’er
 • Gode programmeringsferdigheter i minst ett språk, for eksempel Rust, C/C++ eller Python
 • Dekompilering, reverse engineering eller debugging av kode
 • Oppsett og drift av C2-rammerverk og/eller andre rammeverk og verktøy for offensive cyberoperasjoner
 • Erfaring med systemutvikling, devops, automasjon og/eller prosessering/dataflyt

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

For å ta vare på det gode fagmiljøet, vil personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten ilagt stor vekt. Vi ser etter deg som kjenner deg igjen i følgende egenskaper:

 • Læringsvillig, nysgjerrig og løsningsorientert
 • Evne til risikovurdering og god dømmekraft
 • Viser initiativ og gjennomføringsevne
 • Evne til både samhandling og selvstendighet
 • Sterk interesse for teknologi og informasjonssikkerhet
 • Evne til å håndtere stress og en arbeidshverdag med tidvis stor arbeidsbelastning

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Stilling: Overingeniør (stillingskode 1087) / senioringeniør (stillingskode 1181).

Lønn: Kr. 646.000 - 777.900 (lønnstrinn 66-76) / kr. 732.300 - 919.200 (lønnstrinn 73-82), iht gjeldende Hovedtariffavtale For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes pliktig 2% til Statens pensjonskasse.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist2. juni 2024

Kontaktperson

Kontaktperson HR


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.