Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Utvikler

Vil du bidra til å videreutvikle den digitale infrastrukturen i våre egne datasentre og i skyen?

Statens vegvesenFlere lokasjoner11. mars 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Linn Westgaard

Seksjonssjef

linn.cecilie.westgaard@vegvesen.no

Camilla Hedberg

Teamleder database

Infrastruktur og drift IT er Statens vegvesens sentrale kompetansemiljø på drift av IT-løsninger og -tjenester. Avdelingen består av over 100 høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi har IT-infrastruktur og -systemer som driftes i topp moderne datasentre med 24/7 oppetid i egen regi, eller i offentlig sky innad i Norge. Forenkling, automatisering og raske leveranser er satsningsområder for avdelingen. IT står stadig mer sentralt som virkemiddel i etatens arbeid, og IT-strategien vår har som mål å gjøre oss til en foregangsetat innen offentlig sektor på levering av elektroniske tjenester.

Plattformtjenester er en av fem seksjoner på Infrastruktur og drift IT, og vi er et team som jobber med forvaltning og drift av etatens databaseplattformer. Våre databaseplattformer er Oracle Database, Microsoft SQL Server og PostgreSQL. Arbeidsoppgavene dine vil være å videreutvikle og vedlikeholde disse. Statens vegvesen har lagt ut på en meget spennende digitaliseringsreise og trenger flere dyktige medarbeidere med på reisen.

Kontorsteder for stillingen er Drammen, Skien, Moss eller Arendal. For kandidater med relevant erfaring og kompetanse kan vi vurdere annet kontorsted. Ta kontakt, så ser vi hva som kan passe for deg.

Vi oppfordrer kvinner til å søke hos oss i Statens vegvesen IT.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, min. 3 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Kjennskap til databaseteknologi.
 • Erfaring innen IT-utvikling og automatisering.
 • Det er ønskelig med tre års erfaring innen fagfeltet, men ikke et krav. Nyutdannede med særlig interesse for database oppfordres til å søke. Beskriv din motivasjon og erfaring med fagfeltet i søknaden.

Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi ser etter deg som er energisk, fremoverlent og lærevillig, liker å holde deg oppdatert innen faget ditt og er opptatt av å dele kompetansen din. Vi tror du er positiv og løsningsorientert, med initiativ og gjennomføringsevne. Videre tror vi du er glad i å sette deg inn i detaljer og å knekke kodenøtter, samtidig som du klarer å heve blikket for å se sammenhenger. Vi er opptatt av å bygge fagmiljø, og ønsker også at du er en god bidragsyter teamet. Om du synes dette er en passende beskrivelse av deg, ønsker vi veldig gjerne at du tar kontakt!

Videreutvikling av kompetansen din

Som medarbeider i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du får utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer. Hos oss vil du ha store muligheter til å kunne forme din egen arbeidshverdag og jobbe med alle de nyeste teknologiene innenfor området. Kontinuerlig videreutvikling av kompetansen vil også være en naturlig del av hverdagen.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i et svært kompetent IT-miljø med gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll
 • god opplæring, onboardingsprogram og buddyordning
 • godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg med god tilgang på offentlig kommunikasjon og med universell utforming. Vi har gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • mulighet for fleksibelt arbeidssted (hjemmekontor) i henhold til Statens vegvesens retningslinjer
 • mulighet for trening i arbeidstiden, eller støtte til andre treningsaktiviteter
 • god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse

Lønn avtaler vi i samsvar med lønnspolitikken vår.

Søknaden din

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte seksjonssjef Linn Westgaard, tlf. +47 900 33 227, e-post linn.cecilie.westgaard@vegvesen.no , eller teamleder database Camilla Hedberg, tlf. +47 951 01 364, e-post camilla.hedberg@vegvesen.no.

Du kan også få snakke med en som kan bli kollegaen din hos oss, om du vil ta en omvendt referansesjekk.

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Stillingsinfo

Frist11. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Camilla Hedberg

Teamleder database


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.