Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Utreder - bompenger

Statens vegvesenBrynseng1. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Åge K. Jensen

Avdelingsdirektør

age.jensen@vegvesen.no

Avdeling for brukerfinansiering i Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet har ledig en fast stilling som utreder innen bompengeområdet. Avdelingen er Statens vegvesen sitt fag- og myndighetsorgan for bompengesaker, og har blant annet ansvar for å sikre at bompengeinnkrevingen i Norge gjennomføres i tråd med fastsatte regler og vilkår. I tillegg har avdelingen ansvar for utvikling og forvaltning av regelverk knyttet til bompengeområdet. Vi leverer faglige innspill og beslutningsgrunnlag til Samferdselsdepartementet, og gir faglige råd til andre aktører i bompengesektoren.

Avdelingen har to fagteam, et team for godkjenning og et for tilsyn. Team for godkjenning er takstmyndighet, og har ansvar for fortolkning av regelverk og gir tillatelse til bompengeinnkreving, samt godkjenner brikkeutsteder og teknisk vegkantutstyr. Team for tilsyn har ansvar for regelverksutvikling og fører tilsyn med bompengeselskap og godkjente brikkeutstedere.

Arbeidssted er Vegdirektoratet som for tiden er på Brynseng i Oslo. Vi flytter i løpet av året til nye attraktive lokaler på Helsfyr.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i eller lede utredningsoppdrag bestilt av departement eller etatens ledelse
 • Videreutvikling av bompengeområdet
 • Overordnet vurdering av takst- og rabattsystemet
 • Implementering av regelverk på bompengeområdet som tas inn i EØS-avtalen
 • Faglig rådgivning overfor enkeltpersoner, organisasjoner, media og offentlig forvaltning

Kvalifikasjonskrav

Du har utdanning på masternivå fortrinnsvis innen økonomi, samfunnsvitenskap, rettsvitenskap, sivilingeniør e.l. For personer med lang og relevant erfaring innen fagområdet kan kravet til utdanning fravikes. Erfaring fra større utredningsarbeid og arbeid i offentlig sektor er en fordel. Det samme vil erfaring fra arbeid relatert til bompengeinnkreving være. Vi stiller krav til god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk. Det forventes også at du kan produsere tekster på nynorsk målform.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • er positiv, fleksibel og trives i samarbeid med ulike mennesker og fagmiljøer
 • har stor arbeidskapasitet, er vitebegjærlig og initiativrik og har evne til å arbeide selvstendig
 • er analytisk med god vurderingsevne og rolleforståelse
 • har evne og vilje til å tilegne deg og dele ny kompetanse

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger innen ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer. Hos oss vil du ha store muligheter til å kunne forme din egen arbeidshverdag.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver innen et bredt og variert fagområde i skjæringspunktet mellom politikk og fag
 • et hyggelig og uformelt tverrfaglig arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og engasjement
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om søknadsprosessen

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk.

Søkerliste

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Åpenhet og innsyn i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn for å unntas. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

For mer informasjon om stillingen

Ta kontakt med avdelingsdirektør Åge K. Jensen tlf. 97549618, age.jensen@vegvesen.no.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 1. mai 2023.

Stillingsinfo

Frist1. mai 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Åge K. Jensen

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.