Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Universitetslektor II / Førsteamanuensis II

Har du geoteknisk ekspertise og interesse for undervisning og forskning?

NMBUÅs31. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Leif D. Houck

Førsteamanuensis (instituttleder)

leif.daniel.houck@nmbu.no

Ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Fakultet for realfag og teknologi er det ledig 20 % stilling som universitetslektor II/ førsteamanuensis II innen geoteknikk. Stillingen er en bistilling på åremål med varighet fire år.

Stillingen skal dekke behovet for undervisning og veiledning i geoteknikk ved fakultetets sivilingeniørutdanninger. I stillingen ligger det også en begrenset forskningstid.

Arbeidsoppgaver

 • Emneansvar for grunnkurset i geoteknikk
 • (TBA201, fem studiepoeng). Emneansvar inkluderer planlegging, undervisning, veiledning, administrasjon eksamen og sensur.
 • Bistå med et begrenset antall undervisningstimer i kurs i ledningsteknikk for vann og avløp på temaene anleggsteknikk/geotekniske aspekter ved ledningsgrøfter
 • Veiledning av masterstudenter med oppgaver som inneholder geotekniske aspekter
 • Egen forskning i begrenset omfang

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

For ansettelse som universitetslektor II kreves:

 • Mastergrad/hovedfag eller tilsvarende utdanning innen geoteknikk eller nært beslektede fagområder
 • Relevant forskningserfaring og/eller yrkespraksis utover mastergrad/hovedfag

For ansettelse som førsteamanuensis II kreves:

 • Norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad innen geoteknikk eller nært beslektede fagområder. Alternativ til doktorgrad er kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

For begge stillingskategorier kreves:

 • Erfaring med utøvende geoteknisk arbeid

For begge stillingskategorier kreves følgende språkkunnskaper:

 • Norsk flytende, skriftlig og muntlig (undervisningsspråket i de aktuelle kursene er norsk).
 • Svært gode ferdigheter i engelsk språk, skriftlig og muntlig

For begge stillingskategorier vil følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med undervisning og veiledning ved universitet/høgskole
 • Kunnskap om relevant norsk regelverk og praksis innen geoteknikk
 • Erfaring med relevant geoteknisk programvare
 • Erfaring med eller interesse for geotekniske aspekter ved nedgravde ledningsanlegg (vann, avløp, overvann m.m.)
 • Nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk

For begge stillingskategorier vil følgende personlige egenskaper bli vektlagt:

 • Genuin interesse for undervisning og studentkontakt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon for å videreutvikle undervisningstilbudet

Hvis flere søkere vurderes å stå tilnærmet likt etter en totalvurdering, vil søkere som tilfredsstiller kriteriene for ansettelse som førsteamanuensis foretrekkes.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i en av stillingskodene:

 • 1011 Førsteamanuensis, kr. 667 700 – 870 900, avhengig av kvalifikasjoner
 • 1009 Universitetslektor, kr. 532 200 – 720 100, avhengig av kvalifikasjoner

Nærmere opplysninger ved førsteamanuensis Leif D. Houck (instituttleder), tlf.: +47 93264423, e-post: leif.daniel.houck@nmbu.no.

Vi har god erfaring med at potensielle søkere besøker oss på campus for en omvisning. Ta gjerne kontakt om du ønsker det.

NMBU ønsker flere kvinnelige vitenskapelige ansatte og oppfordrer kvinner til å søke.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Ansettelse i stillingen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og etter lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søknadsfrist: 31.10.2023

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Vitnemål og eventuelle attester skal lastes opp.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Vi gjør oppmerksom på at rapporten fra sakkyndig komite vil bli sendt til alle søkere.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Stillingsinfo

Frist31. oktober 2023

Kontaktperson

Leif D. Houck

Førsteamanuensis (instituttleder)


Stillingstyper

Prosjekt

Industrier


Se flere stillinger fra NMBU

The Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

NMBU will contribute to securing the future of life through outstanding research, education, communication and innovation. We have the country's most satisfied university students, who receive research-based education in a unique student environment. Our graduates gain a high level of competence in interdisciplinary collaboration and are popular in the labor market. NMBU has internationally leading research environments in several subjects. Together with our partners in society and business, we contribute to solving some of the biggest societal challenges of our time.

We focus on innovation, communication and entrepreneurship because we believe these challenges are best solved with joint efforts. We believe that a good working environment is characterized by diversity.If necessary, workplace adaptations will be made for persons with disabilities. More information about NMBU is available at www.nmbu.no/en