Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Teknologileder

Vær med å lede viderutviklingen av et av landets mest spennende utviklingsmiljø!

EtterretningstjenestenOslo4. august 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Kontaktperson fag

+47 230 95 836

Kontaktperson HR

Etterretningstjenesten er under stadig utvikling og vi ser nå etter en fremoverlent og engasjert person som ønsker å gå inn i rollen som teknologileder for utviklingsmiljøene i en av våre avdelinger. Som teknologileder vil du bli del av avdelingens utviklingsledelse, og du vil ha faglig ledelse på IT i avdelingen.

Vi er i prosess med å produktorientere oss og etablere tverrfaglige team. Våre utviklingsmiljøer utvikler kritiske løsninger for vår operasjon og vårt samfunnsoppdrag. Du vil ha ansvar for å samkjøre avdelingens utviklingsmiljøer, sikre en samordnet og felles målsetning for teknologiutviklingen, og bidra til at det blir tatt helhetlige teknologivalg på tvers av utviklingsmiljøer.

Du vil få mulighet til å jobbe tett på de operative miljøene, få en innsikt de færreste får og være del av en utviklingsorganisasjon med dyktige og engasjerte kollegaer i et voksende og tverrfaglig miljø.

Vi søker deg som allerede har et godt fotfeste i IT-miljøet, og som gjerne selv har hands-on erfaring med utvikling. Du forstår hva som skal til for å sikre god, stabil og motiverende drift av IT-personell og oppdragsløsning. Kanskje har du vært team-lead eller løsningsarkitekt, og ønsker å ta mer helhetlig og faglig ledelse på IT-utviklingen.

Du må trives i rollen som både formidler og mentor, samt evne å prioritere mellom viktige brukerbehov og ren teknologisk utvikling i avdelingen. Du er resultatorientert og forstår at brukertilfredshet henger tett sammen med etterretningsverdi og har viljen til å lære noe nytt hver dag. Du må kunne være åpen omkring dine svakheter og være villig til å lære av egne feil.

Vi håper at nettopp du vil være med på oppdraget om å trygge Norge.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og lede beslutningsprosessene tilknyttet teknologiutvikling i avdelingen.
 • Være avdelingens tekniske rådgiver i utviklingsledelsen, og sørge for at utviklingsmiljøene er i forkant av bransjestandardene.
 • Sikre at avdelingens teknologiske målbilde harmonerer med kontinuerlig utvikling, tekniske- og sikkerhetsmessige løft.
 • Koordinere og samkjøre utviklingsmiljøer, og bidra til helhetlige teknologivalg i og utenfor avdelingen
 • Veilede sentrale teknologiledere og utviklere i avdelingen.
 • Koordinere teknologivalg og utvikling opp mot øvrige avdelinger i Etterretningstjenesten.

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsv nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen naturvitenskapelig retning som elektronikk, datateknikk eller tilsvarende. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsv nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Lang og relevant erfaring som teknolog (team lead, tech lead, arkitekt, avdelingsleder IT, utvikler, eller lignende).

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • God erfaring og klar formening om hvordan sikre kontinuerlig utvikling og tekniske løft.
 • Erfaring fra digital produktutvikling i komplekse miljøer.
 • Erfaring med samarbeid med designere.
 • Erfaring med tverrfaglige team, smidig utvikling og fasilitering og igangsetting av nye prosesser.
 • Erfaring med designsprints, devops, CI/CD, MVP, Scrum, Kanban og Agile development.
 • Erfaring med beslutningsprosesser og planmessig teknologiutvikling.

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.

For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av storbetydning
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For denne stillingen ser vi også etter deg som evner å arbeide både selvstendig og samarbeide i team. Du evner å systematisere informasjon, og framstille dette til dine kollegaer på en god måte. Du trives i en fleksibel arbeidshverdag, er strukturert og tilpasningsdyktig for å håndtere høy grad av endring. Du er pedagogisk, og kommuniserer godt med både teknologer og ikke-teknologer.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 919 200 – 1 055 200 [Lønnstrinn 82-87)] i stillingen sjefsingeniør (kode 1088) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Du vil måtte påregne noe reisevirksomhet.

Stillingsinfo

Frist4. august 2024

Kontaktpersoner

Kontaktperson fag

Kontaktperson HR


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.