Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Teknologer

Vil du bli en del av PST’s teknologimiljø med et utradisjonelt og kritisk oppdrag?

PST Oslo17. desember 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Henning

Seksjonsjef

+47 233 05 000

Knut Arild

Avsnittsleder

Nøkkelord

8 stillingerKryptoSDNLinux

PST har behov for flere kunnskapsrike IT-hoder for å drifte, utvikle og videreutvikle smarte egne løsninger. IT er en egen avdeling med faglig dyktige mennesker som til stadighet blir utfordret fra våre brukere med nye behov. Vi lærer og deler erfaringer og kompetanse med hverandre. De fleste av våre oppgaver er for kompliserte til å løses alene. Vi er derfor helt avhengig av å jobbe sammen og på tvers av PST i tverrfaglige team.

Vårt fagområde er kritisk for hele PST, og med dette følger et stort felles ansvar som strekker seg ut over den enkelte oppgaven vi løser. Vi jobber målrettet, er i kontinuerlig utvikling og styres av verden som beveger seg utenfor. Det betyr at krav og behov raskt kan endres. Derfor er det dine ferdigheter, din kompetanse og ditt løsningsorienterte hode som er det viktigste for oss. Vi løser krevende og spennende oppgaver som svært få får mulighet til å bli med på.

Vi søker nå etter flere dyktige teknologer til flere fagområder. Har du kompetanse innenfor ett av områdene, ønsker vi en søknad fra deg.

Fagområder vi søker kompetanse til:

Datasikkerhetsleder
Området dekker: Sikre at IT leverer i henhold til krav fastsatt i retningslinjer, lover og forskrifter. I rollen vil du samarbeide tett med informasjonssikkerhetsleder og kollegaer i den operative IT-driften

Nettverk
Området dekker: Drift og design av PSTs nettverksinfrastruktur, herunder brannmur, SDN, lastbalanserer og krypto

Kryptoforvalter
Området dekker: Tett oppfølging med brukere i tjenesten, behandle kryptomateriell, føre kryptoregnskap, feilsøking av hendelser. Reising må påregnes

Datasenter
Området dekker: Racking, kabling og merking av datasenterutstyr. Vedlikeholde, oppdatere og utføre prosedyrer for datasenterdrift. Håndtere service-tickets mot leverandører

System- og applikasjonsdrift
Området dekker: Applikasjonsdrift, databasedrift, systemadministrasjon av Linux og Microsoft

Arkitektur
Området dekker: Infrastruktur-, system- eller løsningsarkitektur. Utarbeide, forankre og følge opp planer og standarder innenfor området aktuelt arkitekturdomene

For noen av stillingene vil det være behov for deltakelse i en beredskapsordning.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg med minst tre års fullført relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå, med minimum to års relevant erfaring fra tilsvarende arbeid. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

For alle stillingsområder vektlegges følgende:

 • erfaring med å levere IT-tjenester i en kompleks organisasjon
 • forståelse av virksomhetens strategiske teknologiske behov og å kunne identifisere sentrale teknologiske drivere som vil påvirke leveranseevnen
 • relevante sertifiseringer er en fordel
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Det viktigste er at du har et ønske om å bidra til at PST løser sitt samfunnsoppdrag.

Derfor ser vi ser etter deg som:

 • liker å jobbe sammen med andre for å nå felles mål
 • lytter og er en sparringspartner for å utvikle og forvalte forutsigbare tjenester
 • er glad i å dele kunnskap
 • er løsningsorientert og evner å utnytte teknologien
 • tar initiativ og holder dine ferdigheter oppdatert

Vi søker deg som kan identifisere deg med PSTs verdier og motiveres av vårt samfunnsoppdrag. Personlig egnethet vektlegges høyt, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering og autorisasjon for STRENGT HEMMELIG og NATO SECRET.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det, i henholdt til gjeldene regelverk.

Hvorfor skal du velge oss?

Vi tilbyr en unik mulighet til å jobbe med teknologi i en bransje og en organisasjon hvor din kompetanse vil gjøre en viktig forskjell.

I tillegg får du:

 • oppgaver og prosjekter som byr på utallige utfordringer som må løses
 • et hyggelig, inkluderende arbeidsmiljø med arbeidssted i Oslo
 • en trygg jobb i ordnede former som byr på faglig og personlig utvikling
 • god pensjonsordning og medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og sommertid
 • trening i arbeidstiden
 • gode avtaler og sosiale tilbud

Søknad og prosess

Søknad sendes elektronisk. Du kan søke på flere stillinger/fagområder. Presiser i søknaden hvilke(n) du søker på.

Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Vi ønsker at våre ansatte i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker et enda større mangfold hos oss og oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Intervjuer vil bli gjennomført i januar. Mer informasjon om dette vil bli gitt etter søknadsfrist.

Stillingsinfo

Frist17. desember 2023

Kontaktpersoner

Henning

Seksjonsjef

Knut Arild

Avsnittsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra PST

PST er en arbeidsplass som ikke ligner noen andre. Vårt hovedansvar er å forebygge lovbrudd som kan true landets sikkerhet. Det gjør vi ved å avdekke spionasje, forebygge terror, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og forhindre trusler mot myndighetspersoner. Arbeidsmåtene og metodene vi bruker er varierte, men sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning. Hos oss får du muligheten til å skape et tryggere Norge og det er nettopp det som gjør PST til en spennende arbeidsplass.