Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Teknolog (Azure og MS-teknologi)

Teknolog med erfaring innenfor Azure og MS-teknologi (Rådgiver/seniorrådgiver)

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)Oslo20. mai 2024
Søk her

Kontaktperson

Kari Befring Bjørnstad

Enhetsdirektør

kbb@dibk.no

Vi ser etter deg som vil være med å videreutvikle vår infrastruktur og plattform for fellestjenester. Hvis du har interesse for, og erfaring med forvaltning og utvikling av løsninger, fortrinnsvis basert på Azure og MS-teknologi, oppfordrer vi deg til å søke.

Om stillingen

Stillingen er plassert i avdeling for digital tjenesteutvikling. Avdelingen samhandler tett med andre avdelinger i direktoratet innenfor IT-området, og har ansvar for blant annet sikkerhet, personvern og grensesnitt i infrastruktur og støttesystemer.

Stillingen er en utførende teknisk rolle, med ansvar for administrasjon, forvaltning og videreutvikling av vår Azure-baserte plattform. Erfaring innen personvern og sikkerhet er viktig i rollen, og oppgaver spenner over både utvikling og drift (DevOps).

Hvem er vi?

Direktoratet for byggkvalitet sitter i en nøkkelposisjon for å tilrettelegge, utvikle og digitalisere byggesaksområdet. Vi jobber i grensesnittet mellom teknologi og juss for å gjøre byggenæringen mer digital og innovativ. I årene som kommer skal vi løse mange spennende oppgaver som vil gi store samfunnsgevinster. For å få til dette trenger vi å styrke kapasiteten vår innen teknologi- og digitaliseringsområdet. Vi jobbet blant annet med:

 • Økt digitalisering og brukerorientering av digitale tjenester for byggenæringen
 • Klima- og energivennlig byggenæring
 • Forenkling og effektivisering av byggesak i kommunene
 • Forenkling, digitalisering og brukerorientering av byggereglene
 • Effektive og automatiserte digitale tjenester for alle involverte i byggeprosessen

Byggenæringen er identifisert som et av områdene med størst potensial for å redusere klimaavtrykket og forbedre forvaltning av naturen. Her vil samhandling på tvers av sektormyndigheter, forvaltningsnivåer og med næringslivet, være avgjørende for å nå viktige samfunnsmål.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i tverrfunksjonell produktteam som teknisk ekspert og utfører
 • Personvern og sikkerhet på teknisk-utførende nivå
 • Utvikling av grensesnitt, integrasjoner og mindre tjenester (API management)
 • Driftsoppgaver på infrastruktur og plattformnivå, admin, overvåking, håndtering av hendelser med mer
 • Produksjonssettinger og automatisering av drifts- og forvaltningsrutiner
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av forvaltnings- og driftsdokumentasjon
 • Deltakelse i prosessarbeid og kontinuerlig forbedring

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som:

 • Har høyere relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • God kjennskap til Azure/MS tjenester og sikkerhetsarkitektur
 • Evne til å raskt sette deg inn i ny teknologi og IT-teknisk arkitektur
 • Evner å se helheten i en kompleks IT-leveranse
 • Erfaring fra forvaltning og utvikling innenfor Azure/Power-området
 • Erfaring fra arkitektur, sikkerhet og administrasjon innenfor Azure
 • Erfaring med utvikling av tjenester og integrasjoner, PowerPlatform, C#

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, og vi ønsker at du:

 • Jobber systematisk og strukturert
 • Har god planleggings- og gjennomføringsevne
 • Trives godt med å jobbe i tverrfunksjonelle team
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et direktorat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Å være del av et tverrfaglig og smidig team
 • Et godt arbeidsmiljø i lyse og moderne lokaler
 • En hybrid arbeidshverdag som tilrettelegges gjennom egen fleksibilitetspolitikk
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån
 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk med fleksitidsordning, sommertid, trening i arbeidstida, tjenestetelefon og fem ukers ferie
 • Arbeidssted er i våre lokaler sentralt i Oslo sentrum (Mariboes gate 13)

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Stillingsinfo

Frist20. mai 2024

Kontaktperson

Kari Befring Bjørnstad

Enhetsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig,Hybrid

Industrier


Se flere stillinger fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Direktoratet er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett. Regelverket har stor betydning for blant annet boligbyggingen og direktoratet skal ha innsikt i hvordan regelverket virker. Direktoratet har som oppgave å øke kunnskapen om byggeregler og byggesaksprosess i næringen, i kommunene og blant bolig- og byggeiere.

Vi har i dag 90 ansatte og har kontorer i Oslo og på Gjøvik. Direktoratet for byggkvalitet er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.