Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Teknisk eiendoms­forvalter

Ønsker du å påvirke NTNUs vekst?

NTNUTrondheim8. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Nina Tanche Nilssen

Fung. fagleder

nina.nilssen@ntnu.no

NTNU er i sterk utvikling og styrker stadig sin posisjon som ledende kunnskapsinstitusjon og har høye ambisjoner for fremtiden.

For at Eiendomsavdelingen skal bidra i denne utviklingen søker vi nå etter en utviklingsorientert teknisk eiendomsforvalter. NTNU er en selvforvaltende institusjon, det betyr ansvar og oppgaver tilsvarende eier. Du vil få bidra til at NTNU vedlikeholder og utvikler bygningsmassen til beste for NTNUs faglige virksomhet. Vi ser etter deg som blir motivert av å arbeide i en eiendomsorganisasjon med fokus på kjernevirksomhetens behov.

NTNU eier ca. 535 000 m2 og har store ambisjoner med tanke på å utvikle en mer klimavennlig bygningsmasse. Det er en sammensatt bygningsmasse med en kompleks teknisk infrastruktur. Du vil få arbeide i et svært kompetent miljø med tekniske eiendomsforvaltere, eiendomsutviklere, prosjektledere, arkitekter og ingeniører. I tillegg får du samarbeide med driftsorganisasjonen og fagarbeidere med bred og lang erfaring.

Du vil rapportere til leder for faggruppen Strategisk eiendomsutvikling i seksjon for Bærekraftig Eiendomsutvikling. Arbeidssted er Trondheim.

Les mer om NTNU Eiendomsavdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • overordnede langtidsplaner for vedlikehold og oppgradering
 • bidra til en samlet oversikt over tilstanden til bygninger og infrastruktur
 • overordnet ansvar for en portefølje av bygninger innenfor et geografisk område
 • strategiske utviklingsplaner for tekniske anlegg og tverrgående tekniske systemer
 • prosjektledelse i tidligfase (behov- og konseptutvikling)
 • samarbeid med eiendomsutviklere for strategisk oppgradering og utvikling
 • samarbeid med fagledere teknisk drift for utarbeidelse av samlet plan
 • vedlikehold og oppgradering
 • faglig rådgivning i prosjektutvikling og prosjektgjennomføring
 • pådriver for klimavennlig eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på masternivå eller tilsvarende innen bygg, elektro, VVS eller andre relevante fagområder. Lang og direkte relevant erfaring kombinert med etter- og videreutdanning kan kompensere for utdanningskrav.
 • solid relevant faglig erfaring fra byggeprosjekt eller eiendomsforvaltning knyttet til komplekse bygg og tekniske anlegg
 • dokumentert erfaring fra prosjektarbeid eller eiendomsforvaltning med et tverrfaglig perspektiv
 • god økonomisk forståelse
 • god organisasjonsforståelse
 • gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • god digital kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med klimavennlig eiendomsforvaltning eller eiendomsutvikling
 • erfaring med offentlige anskaffelser
 • kompetanse og erfaring innen kulturminnevern

Personlige egenskaper

 • evne til å tenke og handle ut fra et strategisk perspektiv
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • engasjert, initiativrik og utviklingsorientert
 • analytisk og systematisk
 • høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne
 • selvstendig arbeidsstil

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø med faglig stolthet og en tydelig NTNU-identitet
 • utfordrende arbeidsoppgaver i en avdeling i utvikling
 • muligheter for å delta på relevante konferanser, kurs og videreutdanning
 • fleksibel arbeidstid
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181) eller seniorrådgiver (kode 1364) og lønnes etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • din motivasjon for å søke
 • CV
 • attester
 • vitnemål

Søknaden merkes med referansenummer: NTNU nr. 32/24

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning.

NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med fung. fagleder Nina Tanche Nilssen, tlf. 918 97 215, e-post nina.nilssen@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon samt aktuelle referanser.

Søknadsfrist: 08.04.2024

Stillingsinfo

Frist8. april 2024

Kontaktperson

Nina Tanche Nilssen

Fung. fagleder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

NTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus on professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.

At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.