Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Tekniker /Ingeniør Elektro

Utvikle din karriere i Teknisk Avdeling på Sørlandet sykehus

Sørlandet sykehus HFKristiansand 30. juni 2024
Søk her

Kontaktperson

Espen Brødholt

Enhetsleder

+47 380 73 927

Nøkkelord

ElektroingeniørElektronikkElektrikerSvakstrømEKOM

Teknisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand har 28 medarbeidere med ansvar for drift og vedlikehold av bygg og grønt anlegg, tekniske anlegg/ systemer og teknisk utstyr. Avdelingen består av seksjonene Bygg/anlegg, VVS og Elektro.
På Elektroavdelingen er det 7 ansatte personer med bred kompetanse. Avdelingen har bla. ansvar for sykehusets sterkstrømsanlegg, EKOM anlegg, heiser, samt ulike typer elektrisk utstyr.

Avdelingen har en til to stillinger ledig og søker derfor etter nye medarbeidere.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

Den ene stillingen vil rette seg inn mot sterkstrømsområdet, med følgende arbeidsoppgaver:

 • Drift og vedlikehold av sykehusets sterkstrøms- anlegg, inkludert nødstrømsanlegg, UPS- anlegg og generatoranlegg.

Den andre stillingen retter seg mer inn mot EKOM- området med følgende arbeidsoppgaver:

 • Drift og vedlikehold av sykehusets svakstrøms- anlegg, som f. eks. adgangskontrollanlegg, brannalarmanlegg, ITV- anlegg, pasientsignalanlegg mv.
 • Programmering og drift av SD- anlegg og andre tekniske anlegg.
 • Ønskelig med erfaring fra tekniske tegneprogrammer.

Stillingene vil kunne overlappe hverandre noe ift arbeidsoppgaver, og kan tilpasses noe ut ifra kompetanse og erfaring til søkere.

Felles for begge stillingene er følgende oppgaver:

 • Delta i prosjekter
 • Internkontroll og andre driftsoppgaver
 • Planlegge aktiviteter og rutiner
 • Oppfølging av leverandører ift service osv.
 • Delta i innkjøpsprosesser
 • Rådgiver internt på sykehuset ift. eget fagområde

Kvalifikasjoner

 • Vi søker deg som har elektriker bakgrunn (fagbrev) og som har gått videre på enten teknisk fagskole- elektrofag, eller på ingeniørhøyskole- elektrofag. Vi ser for oss at du har noen års erfaring innenfor faget. Arbeidsoppgavene er veldig allsidige, alt fra daglig drift og vedlikehold/ reparasjoner på installasjoner og anlegg, til prosjektarbeid mv.
 • Vi ser også på mulighetene for å ansette i en ny stilling innenfor svakstrøm/ EKOM. Vi ser for oss deg med en utdannelse innenfor svakstrøm, med fagbrev og videre utdannelse innenfor elektro/ EKOM eller automasjon på fagskole/ ingeniørhøyskole nivå. Arbeidsoppgavene er også her veldig allsidige med drift og vedlikehold av EKOM anlegg til oppfølging, feilsøking og programmering.
 • Søkere må kunne beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som ønsker en faglig utvikling og som har et ønske om å bidra til videre utvikling innen fagområdene Elektroavdelingen har ansvar for. Du må være omgjengelig, serviceinnstilt, og ønske å arbeide i et til tider hektisk miljø. Arbeidet er selvstendig, men vi arbeider og diskuterer mye felles om problemstillinger og løsninger.
 • Sykehus er et spesielt område å arbeide på, det er store komplekse el- anlegg som skal virke til en hver tid på et samfunnskritisk foretak. Det kreves en nøyaktighet og etterrettelighet i arbeidet som foretas. Dette gjør arbeidet interessant og utfordrende.

Vi tilbyr

 • Det er et godt arbeidsmiljø på Teknisk avdeling, egne verkstedfasiliteter, og kontorplass. Vi tilbyr mobiltelefonløsning og gode muligheter for videreutvikling og kursing.
 • Vi har ikke fleksitid, men har god fleksibilitet ift ferieavvikling mv.
 • Arbeidstid er for tiden fra kl. 07:30 - 15:00

Stillingsinfo

Frist30. juni 2024

Kontaktperson

Espen Brødholt

Enhetsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF er regionens største kompetansebedrift, med over 7 000 ansatte fordelt på ulike institusjoner i begge Agderfylkene. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling. Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vår visjon er Trygghet når du trenger det mest. Våre kjerneverdier er respekt, tilgjengelighet, faglig dyktighet og engasjement. Vi ønsker at arbeidsstyrken skal preges av mangfold og likeverd med hensyn til kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne mv. Sørlandet sykehus HF er en røykfri arbeidsplass. Les mer om oss på www.sshf.no.