Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Tech Lead

Statens vegvesen satser på ServiceNow! Og vi søker nå Tech Lead

Statens vegvesenDrammen15. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Ingvill Grønli

Seksjonssjef

+47 481 31 270

Hvorfor velge Statens vegvesen som din neste arbeidsgiver?

Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag. Vi lager smarte tjenester som bidrar til en mer effektiv, miljøvennlig og tryggere hverdag for folk flest. Vi har blant annet valgt ServiceNow som vår digitaliseringsplattform sammen med flere andre markedsledende teknologier. Vil du være med på denne satsningen hos oss?

Hos oss er det stor takhøyde, fokus på trivsel og kompetansebygging. Vi skaper resultater vi er stolte av. Kundebehov og teknologi er i kontinuerlig endring og vi ser mange nye muligheter som vi ønsker å utnytte. Vi er godt i gang med produktorientering og organisering i team med ansvar for egen måloppnåelse. Vi bygger nå opp vårt ServiceNow team i et allerede sterkt fagmiljø med fokus på brukeren. Vi trenger flere eksperter på laget! Kontorsted for stillingen er Drammen eller Moss. Andre kontorsteder kan ev vurderes.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i et svært kompetent IT-miljø
 • gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg med universell utforming. Vi har gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.
 • god opplæring, onboardingsprogram og buddyordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • mulighet for trening i arbeidstiden, eller støtte til andre treningsaktiviteter
 • god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales basert på kompetanse og erfaring i samsvar med lønnspolitikken vår.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en erfaren Tech Lead til vårt ServiceNow team. Du må evne å styre utviklingen på plattformen til det beste for helheten og samtidig løse brukernes behov. Du evner å koordinere flere parallelle aktiviteter, også på tvers av team og holder fremdrift på disse. Du er en faglig sterk og trygg rådgiver for tekniske team.

 • Du koordinerer utviklingsaktiviteter i og på tvers av utviklerteam
 • Du fungerer som teknisk ekspert i ServiceNow og finner gode løsninger som skalerer
 • Du gjør tekniske avklaringer og utarbeider tekniske kravspesifikasjoner
 • Du konfigurerer og tilpasser ulike aspekter av ServiceNow (workflow, UI, client scripts, business rules, discovery etc)
 • Du løser tekniske utfordringer på tvers av ulike ServiceNow domener og applikasjoner
 • Du estimerer arbeid
 • Du samarbeider i et team for å utvikle ledende løsninger basert på ServiceNow

Organisasjonen vår er i kontinuerlig utvikling, og du må påregne endringer i ansvar, oppgaver og organisatorisk tilhørighet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, min. 5 år. For kandidater med sterk og relevant arbeidserfaring for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).
 • God kunnskap om ServiceNow-løsninger og beste praksis
 • Minimum 2 års erfaring med oppsett, konfigurasjon, utvikling og kontinuerlig forbedring i ServiceNow
 • ServiceNow System Administrator sertifisering
 • Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er en fordel med

 • ITIL V3 sertifisering
 • ServiceNow Implementeringssertifisering (ITSM, CSM og HRSD)
 • erfaring med å koordinere parallelle utviklingsløp på plattformen
 • erfaring med å jobbe med smidige leveransemodeller
 • erfaring med feilsøking på plattformen
 • erfaring med å rådgi og veilede tekniske team
 • kjennskap til plattformens maskinlæringsrammeverk og utnyttelse av dette
 • erfaring med testautomatisering og kontinuerlig leveranse CI/CD
 • erfaring med integrasjon av plattform og plattformtjenester i et eksisterende økosystem av applikasjoner i sky, og on-premise
 • erfaring med oppfølging av standarder, retningslinjer og arkitekturprinsipper i utviklingsteamet, herunder oppfølging av sikkerhetsmessige krav til plattformen

Personlige kompetanser

Vi søker positive og faglig dyktige medarbeidere som kan arbeide både selvstendig og i team. Vi vektlegger fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver. Vi ønsker at du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med dem rundt deg.

I tillegg ser vi etter

 • at du ser eget fagområde opp mot seksjonens helhetlige ansvar
 • at du er strukturert, systematisk og pålitelig
 • at du er løsningsorientert og fleksibel
 • at du har gode kommunikasjonsevner
 • at du mestrer et høyt aktivitetsnivå og flere parallelle oppgaver
 • at du bidrar til det sosiale på arbeidsplassen

Om søknadsprosessen

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi løser oppgavene våre bedre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV’en. Hvis dette gjelder deg, oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen. Vi vil naturligvis tilrettelegge for deg om du får jobben. Vi bruker avkrysningen(e) til å velge ut de rette kandidatene, samt anonymisert statistikk.

Offentlig søkerliste

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig. Alle som søker hos oss står på offentlig søkerliste, om de ikke oppgir en god grunn for unntak. Ber du om unntak, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Synes du dette høres interessant ut?

Kontakt seksjonssjef Ingvill Grønli, tlf. +47 481 31 270, for en hyggelig prat og mer informasjon.

I tillegg til denne stillingen er vi også på utkikk etter: Funksjonell arkitekt, teknisk arkitekt og utviklere på ServiceNow-plattformen.

Stillingsinfo

Frist15. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Ingvill Grønli

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.