Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Tech lead

Vil du planlegge og utvikle infrastruktur for tilrettelagt innhenting?

EtterretningstjenestenOslo7. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

23 10 16 43

Vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Etterretningstjenesten er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vi har nå en stilling ledig som tech lead infrastruktur for tilrettelagt innhenting.

I denne stillingen vil du ha en arkitektlignende rolle, hvor du har ansvaret for å lede et høyt kompetent team. Du får ansvaret for at teamet ditt skal designe, utvikle og drifte systemer og infrastruktur for analyse av nettverkstrafikk, herunder prosessering av data i nettverkslaget, lagring og automatisering. Det er også ønskelig at du etter hvert tar en ledende rolle innenfor fagfeltet innenfor kontoret og utenfor. Teamet du skal lede har et ansvarsområde som er bredt og utfordrende. Vi tror du har ledet tilsvarende team tidligere og motiveres av skalaen på denne utfordringen. Dette er noe ingen andre i Norge gjør i like stor skala, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse!

Tilrettelagt innhenting er et samfunnskritisk prosjekt med høy prioritet, og som får mye oppmerksomhet, både innenfor Etterretningstjenesten og i samfunnet for øvrig. Derfor vil du samarbeide med ulike deler av organisasjonen og med andre statlige organer.

Kvinner oppfordres til å søke stillingen

Arbeidsoppgaver

  • Rådgivning og prosjektering innen større tekniske anlegg, herunder telekom, nettverksstruktur, analyse og teknologi
  • Bidra til å utvikle systemer for automatisering og annet verktøy
  • Vedlikeholde og videreutvikle rutiner for dataflyt og prosessering
  • Bidra til kompetanseheving, kultur og miljø innad i kontoret

Kvalifikasjoner

Det kreves:

I denne stillingen krever vi at du har bachelorgrad eller en utdanning på tilsvarende nivå. Relevant erfaring over flere år med gode resultater, vil kunne veie opp for manglende formell utdanning. Vi mener det er viktig at du har erfaring med ulik hardware og software som man kan finne i et datasenter, både på prosesseringssiden og på nettverkssiden.

Det er ønskelig med:

Vi ønsker at du er en type person som har noe utdanning og/eller erfaring innenfor teknologiledelse eller fagledelse av teknologitunge medarbeidere. Du har mest sannsynlig noe erfaring med kvalitets- og sikkerhetsledelse i datasenter/telekom, samt fra planlegging, bygging og drift av nettverk og prosesseringskapasitet i datasenter. I tillegg tror vi at du også har erfaring med analyse av trafikkdata og med automatisering av både analyse og andre driftsoppgaver.

Særskilte krav:

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.

For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

  • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
  • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
  • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
  • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning

I tillegg er du nok en type person som ser kreative løsninger på komplekse tekniske utfordringer, og evner å sette planer ut i livet. Samtidig har du innsikt nok til å unngå fallgruver. Du kommuniserer og samarbeider godt med de rundt deg, også de du ikke møter til daglig. I vurderingen vil vi legge vekt på hvordan vi tror du passer inn i resten av teamet, og det kan derfor bli aktuelt å gjennomføre enkelte tester, eksempelvis evnetest og personlighetstest.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 708 000– 895 500 [Lønnstrinn: 71-81] i stillingen som senioringeniør (kode:1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingsinfo

Frist7. november 2023

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.