Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Teamleder

Ta styring over kritisk kommunikasjon!

Politiets IT-enhetJaren11. desember 2023
Søk her

Kontaktperson

Hans Christian Grønli Munthe-Kaas

Seksjonsleder

+47 418 64 507

For at politiet skal løse sine oppdrag, er vi avhengige av å kunne kommunisere med hverandre. Politiet skal kunne utføre et oppdrag der man er - når det skjer - og teknologi er alltid en integrert del av oppdraget. Politiets IT-løsninger må derfor fungere hele døgnet, 365 dager i året. For verken politiet eller de kriminelle tar fri.

I Politiets IT-enhet (PIT) er vi over 700 medarbeidere som utvikler smarte løsninger for politiet. Vi er godt i gang med vår digitale transformasjon, som fører til endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, kultur og ledelse - der utviklere og teknologer er nøkkelspillere for innovasjon på alle områder.

Seksjonen for samband har i dag fagansvar for operativt samband til politiet, herunder radio og telefoniløsninger, samt politiets del av Nødnett, og tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen kritisk kommunikasjon. Området står foran store endringer og vi har mange spennende oppgaver på gang. Vi trenger derfor flere medarbeidere.

Kan dette være noe for deg? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

Team radiokommunikasjon drifter og forvalter radioterminalene for politiet og andre brukere med spesifikt behov for å samhandle med politiet. Teamet har ansvaret for at terminaler og tilbehør er korrekt satt opp og tilpasset brukerens behov. Samtidig sørger teamet for at politiets behov for dekning ivaretas inn mot leverandører og øvrige samarbeidspartnere.

Har du lyst til å lede teamet som sørger for at politiet får kommunisert med hverandre?

Som teamleder vil du få ansvar for å lede teamet i den daglige driften. Teamet består i dag av teknikere og ingeniører med ulik kompetanse. Dine oppgaver vil være å fordele og følge opp feilhåndteringssaker, koordinere med andre enheter på tvers i organisasjonen, og følge opp avtaler med leverandører og andre samarbeidspartnere. Som teamleder skal du også legge strategi for anskaffelse av fremtidens terminaler og jobbe tett med Politidirektoratet og operative miljøer i politiet når det gjelder faglige anbefalinger.

Kvalifikasjoner

For å lykkes i denne stillingen, må du ha du gjennomført relevant utdanning på bachelor eller fagskole-nivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

I tillegg er det ønskelig at du har erfaring med Nødnett eller drift av radioterminaler og/eller sambandssystemer. Det er også ønskelig at du har erfaring fra driftsmiljø innen kritiske kommunikasjonsløsninger.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved eventuell ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Ved å søke jobb i Politiets IT-enhet samtykker du til at det utføres en skikkethetsvurdering av deg. En skikkethetsvurdering er en kontroll som retter seg mot andre forhold enn de som undersøkes for utstedelse av politiattest.

Stillingen forutsetter også sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. Les mer her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Personlige egenskaper

Som person trives du med å lede og motivere andre. Du har erfaring med å coache, motivere og skape gode relasjoner i teamet og organisasjonen.

Du er en trygg person som evner å skape tillit, og du jobber selvstendig og strukturert. Du ser muligheter i hverdagen. Du er pådriver for en delings- og læringskultur.

Det er viktig at du kommuniserer godt skriftlig og muntlig med et klart språk, på tvers av ulike nivå og fagmiljøer.

Vi tilbyr

  • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
  • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
  • Spennende og fremtidsrettet teknologi
  • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
  • Gode arbeidsbetingelser med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
  • Stillingen avlønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 700 000 - 960 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Les mer om alle godene ved å jobbe i PIT på politiet.no/jobbipit.

I politiet mener vi at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.
For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen på arbeidsgiver.difi.no. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom dette ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Stillingsinfo

Frist11. desember 2023

Kontaktperson

Hans Christian Grønli Munthe-Kaas

Seksjonsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Politiets IT-enhet

I PIT er vi mer enn 700 teknologer som har et sterkt ønske om å skape verdi for samfunnet, innbyggerne og alle som jobber i politiet. Vi har hovedkontor på Majorstua, men tilbyr fleksibilitet og mulighet til å jobbe hjemmefra.