Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Systemutvikler

Vi trenger flere hverdagshelter for å understøtte våre cyberoperasjoner!

EtterretningstjenestenOslo1. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 230 94 862

Etterretningstjenestens oppgave er å skaffe informasjon og varsle om forhold utenfor Norges grenser. Formålet er å gi norske myndigheter et fortrinn når det tas beslutninger som angår rikets sikkerhet og innbyggernes trygghet. I et variert og omskiftelig trusselbilde er dyktige og engasjerte medarbeidere vår absolutt viktigste ressurs. Etterretnings­tjenesten rekrutterer faglig bredt fra både sivil og militær sektor for å møte utfordringene Norge står ovenfor i dag. Det er den samlede kunnskapen og evnen til å bidra mot et felles mål som gjør at vi får løst våre oppdrag.

Vi liker å si at vi jobber med noe som er «større enn oss selv».

Vi styrker vårt team og søker flere hverdagshelter for å understøtter våre cyberoperasjoner med spisskompetanse innen teknologi og innovasjon.

Teamet du vil være en del av sørger for at våre operasjonskritiske støttesystemer videreutvikles og fungerer optimalt. Du vil jobbe i et nyetablert team, som gradvis vil overtar ansvaret for støttesystemer for våre cyberoperasjoner. Våre verktøy og prosesseringskjeder er avhengig av deg som behersker språk som eksempelvis Python, Node, React, Docker, Nifi, Gitlab , Postgresql og MongoDB. Om du trives med å sette deg inn i eksisterende verktøy, men også ønsker å videreutvikle løsningene i takt med endrede behov og den teknologiske utviklingen får du muligheter for det hos oss.

Du er kanskje litt nysgjerrig og like å ta initiativrik. Du trives med å jobbe selvstendig, men ser verdien av å jobbe i team og bidrar gjerne inn i diskusjoner.

Om du trives best med backend, frontend eller er en dyktig fullstackutvikler er ikke avgjørende for oss. Kanskje du til og med er en svært dyktig DevOps’er?

Uansett hva du trives best med, så vil vi sammen med deg prøve å finne ut om din kompetanse og dine ønsker vil passe hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling, drift og vedlikehold av våre støtteverktøy for cyberoperasjoner
 • Bidra i design-, arkitektur- og kartleggingsarbeid ved utforming av nye verktøy og tjenester
 • Delta i planlegging og koordinering av utviklingsaktiviteter som berører interne og eksterne systemer
 • Følge med på den teknologiske utviklingen, holde deg faglig oppdatert og aktivt utforske muligheter som ligger i ny teknologi

Kvalifikasjoner

Det kreves:

For ansettelse som senioringeniør må du ha mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier og liknende). Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig, relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

For ansettelse som overingeniør må du ha bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

For både overingeniør og senioringeniør kreves erfaring som systemutvikler med en eller flere relevante teknologier og programmeringsspråk.

Det er også ønskelig at du har:

 • Erfaring med frontendutvikling og tilhørende rammeverk
 • Erfaring med tjenesteorientert utvikling, spesifikasjon og utvikling av APIer
 • Erfaring med ulike databaseteknologier (f.eks. dokument, graf og relasjonsdatabaser)
 • Erfaring med Docker, Kubernetes eller andre kontainerbaserte teknologier
 • Erfaring med prosessering og transformasjon av større datamengder
 • Erfaring med test og kvalitetssikring av programvare
 • Erfaring fra utviklingsmiljøer i større organisasjoner

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
  Som systemutvikler trenger vi at du er kreativ, initiativrik og løsningsorientert. Vi ser gjerne at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell sammen med et kompetent teknisk miljø med stor innflytelse over egen arbeidshverdag. Vi er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens Pensjonskasse. Du vil få en årslønn innenfor spennet av kr. 593 500 – 714 000 (lønnstrinn 64 – 74) for overingeniør og kr. 677 000 – 864 500 (lønnstrinn 71 – 81) som senioringeniør i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Stillingsinfo

Frist1. august 2023

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.