Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Systemspesialist Space

Is there anybody out there?

EtterretningstjenestenOslo24. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Kontaktperson

23 09 53 66

Nøkkelord

RomfartUtviklingEtterretningstjenestenSpaceForsvaret

Etteretningstjenesten - Viten om verden for vern av Norge

I stillingen som systemspesialist vil du få muligheten til å bidra direkte inn i Forsvarets romsatsing og operasjoner med drift og videreutvikling av Romoperasjonssenterets (ROS) systemer og verktøy, som brukes i analyse og understøttelse av data, produkt og tjenester.

ROS skal integrere romvirksomhet i militære operasjoner og utøve Space Commander-rollen i Forsvaret på vegne av Sjef Etterretningstjenesten.

I denne stillingen vil du være en del av et engasjert og innovativt team med gode resultater, spesialisert på forsvarets utnyttelse av verdensrommet.

Om dette virker spennende og du besitter kompetanse som kan bidra inn i dette arbeidet så oppfordrer vi deg til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til drift og utvikling av verktøy for behandling og distribusjon av informasjon om romdomenet.
 • Bidra til systematisk og helhetlig innhenting, bearbeidelse, analyse og distribusjon av romrelaterte data, produkt og tjenester.
 • Bidra i stabs- og saksbehandling i avdelingen.
 • Bidra til samarbeid med Forsvaret, NATO, allierte og nasjonale samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Relevant arbeidserfaring innenfor romrelaterte emner. Erfaring fra studierelaterte prosjekter og arbeid kan være relevant erfaring.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ønsker at du har noe av følgende:

 • Utdanning innenfor romrelaterte emner
 • God teknisk innsikt og sikkerhetsforståelse
 • Erfaring fra operativ tjeneste hvor rombaserte kapabiliteter benyttes
 • Kompetanse om Forsvarets K2IS
 • Ferdigheter innen programmering eller skripting
 • Erfaring med teamarbeid

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering. For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet. Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning

I stillingen som systemspesialist vektlegges god helhetsforståelse, arbeidskapasitet, gode analytikse evner, samarbeid- og kommunikasjonsevner, evne til å tilpasse seg nye arbeidsformer og oppgaver, samt sikkerhetsbevissthet.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 635 400 – 745 000 [Lønnstrinn: 65-74] i stillingen som overingeniør (kode:1087) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Sted: Lutvannsveien, 0614 Oslo

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist24. januar 2024

Kontaktperson

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.