Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Systemkoordinator

Systemkoordinator ved Forsvarets stasjon Varanger søkes!

EtterretningstjenestenVaranger13. juni 2024
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 789 57 149

Forsvarets stasjon Varanger i Vadsø søker systemkoordinator, innenfor ett svært spennende operativt kontor. Vi kan tilby deg interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø, med store muligheter for personlig og faglig utvikling.

Du vil kunne jobbe i et fagmiljø som er under satsning og gir deg mulighet til å kunne delta på ulike prosjekter og operasjoner som gir deg unik erfaring og kompetanse. Du vil jobbe tett opp mot andre fagmiljøer, der dere sammen er svært viktige bidragsytere til det viktige samfunnsoppdraget tjenesten leverer.

Vi jobber i tverrfaglige team i en variert arbeidshverdag. Vi gir deg en unik mulighet til å bygge kompetanse og erfaring innen ett svært spennende fagområde.

Arbeidsplan etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta, koordinere, utøve innsamling, bearbeiding og rapportering innen hele kontorets portefølje, ed hovedvekt innen stillingens fagområde
 • Overvåke systemutnyttelse
 • Aktivt bistå med kompetanseutvikling og opplæring

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring med god resultatoppnåelse innen fagområdet til kontoret
 • Gode språkkunnskaper i engelsk

Det er ønskelig med:

 • Teknisk utdannelse med vekt på informatikk, signalbehandling eller data
 • Lederutdanning
 • Rapporteringskurs
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • God kjennskap til samarbeidende kontor lokalt og nasjonalt
 • God kjennskap til kontorets data- og innsamlingssystemer
 • Gjennomført førstegangstjeneste eller erfaring fra Forsvaret innen signalinnhenting

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt storvekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker etter personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som innhentingsoperatør kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • Initiativ samt evne til å arbeide systematisk og strukturert
 • Kreativitet vil bli vektlagt
 • Skriftlig og muntlig fremstillingsevne vektlegges

Vi tilbyr

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Ansettelse som seniorkonsulent (kode 1363) vil lønnes innenfor spennet kr 604 900 - 720 100 (ltr 62-72) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. Det tilstås et generelt tillegg på kr 8 000 brutto pr. år. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingsinfo

Frist13. juni 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.