Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Strategisk senioranalytiker

Vil du være med å utvikle Statens vegvesen?

Statens vegvesenMoss24. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Tale Westvik

Seksjonssjef

+47 918 74 897

Statens vegvesen går gjennom spennende og utfordrende utviklingsprosesser. Vi ønsker å styrke vår analytiske og kunnskapsbaserte tilnærming til strategisk utviklingsarbeid, og leter etter deg som kan løfte Statens vegvesen innenfor dette området.

Stillingen tilhører seksjon for organisasjonsutvikling, Statens vegvesen sin fagenhet for omstilling og utvikling. Våre 11 dyktige medarbeidere er pådrivere og gir støtte til effektiv organisasjonsutvikling. Vi skal bidra til å gjennomføre overordnede strategier og mål for utvikling av organisasjon, medarbeidere og ledelse, og drive gjennom endringsprosesser basert på innsikt og analyse.

Arbeidssted for stillingen er Moss.

Arbeidsoppgaver

Du vil jobbe med å optimalisere vår databruk på tvers av virksomheten, identifisere forbedringsbehov og utarbeide beslutningsunderlag for utvikling av mennesker og organisasjon. Som strategisk senioranalytiker i seksjon for organisasjonsutvikling vil du spille en svært sentral rolle i å gå opp upløyd mark og hente ut potensialet og verdien som ligger i data og analyser. Vi ser derfor etter deg som ser sammenhengen mellom utvikling av mennesker, organisasjon, strategi, teknologi og data.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Ansvar for videreutvikling av virksomhetens bruk av data og analyse innen fagområdet organisasjon, mennesker og ledelse
 • Utvikle strategi for bruk av HR-data i Statens vegvesen – i lys av nye teknologier
 • Koordinere gjennomføring av større undersøkelser i organisasjonen; som medarbeiderundersøkelser
 • Etablere analyser for å forutsi trender og frembringe styringsinformasjon
 • Formidle og presentere statistikk, analyser og komplekse sammenhenger på en enkel og visuell måte
 • Automatisering og tilgjengeliggjøring av data for ledere og beslutningstakere
 • Utrednings- og analyseoppgaver innenfor organisasjonsutvikling og HR
 • Øke og videreutvikle kompetansen om data og analyser i Statens vegvesen
 • Prosjektledelse

Kvalifikasjonskrav

Du har høgskole- eller universitetsutdanning på masternivå. Omfattende eller relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. I tillegg er det nødvendig med:

 • Lang erfaring med strategiske analyser og innsikt som grunnlag for utvikling av mennesker og organisasjoner
 • Erfaring med analyser og kunnskapsutvikling fra flere forskjellige bransjer eller virksomheter, samt komplekse organisasjoner
 • Erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder
 • Erfaring med verktøy innen datastrukturering og visualisering
 • Gode evner til å formidle og kommunisere med ledere, målgrupper, enheter og andre deler av organisasjonen både muntlig og skriftlig
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi legger vekt på at du:

 • Har evne til både strategisk tenkning og operativ gjennomføring
 • Har evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Har gode samarbeidsferdigheter

Personlig egnethet vil vektlegges.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Tale Westvik tlf. +47 918 74 897

Stillingsinfo

Frist24. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Tale Westvik

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.