Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Spesialetterforsker digitalt politiarbeid

Er du utdannet innen IT og ønsker å bruke det i kriminalitetsbekjempelse? Da bør du lese videre.

Trøndelag PolitidistriktTrondheim29. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Marius Wang

Avsnittsleder

Marius.wang@politiet.no

Nøkkelord

cyberkrimetterforskningITIKTkrimpoliti

FEE-Digitalt politiarbeid, Trøndelag politidistrikt

Om stillingen

Digitalt politiarbeid (DPA) er organisert under seksjon Felles Etterforskning ved Felles enhet for Etterretning og etterforskning (FEE) og har ansvaret for etterforskning av elektronisk lagrede spor i straffesaker.

Avsnittet har bistandsansvar i etterforskninger av alvorlige og prioriterte saker i hele politidistriktet, og trekker i tillegg egne saker innen datakriminalitet. Arbeid på dette avsnittet innebærer etterforskning av alvorlige og teknisk komplekse saker og man må påregne stort arbeidspress i perioder, samt noe eksponering for overgrepsmateriale.

Denne stillingen vil dekke det typisk tyngre tekniske behovet, og den ansatte må ha eller kunne tilegne seg dypere teknisk forståelse. Det er derfor behov for en person med datateknisk utdanning og forståelse.

Samarbeid med andre interne avdelinger og enheter i politidistriktet, samt eksterne kilder til kompetanse (Kripos, Skatt, PHS). Daglig samarbeid med etterforskere fra ulike avdelinger i politidistriktet.

Det må også påregnes samarbeid med eksterne bedrifter.

Det forventes at den ansatte jobber selvstendig og tar initiativ til både problemløsning og egen utvikling. Ukjente problemstillinger må kunne identifiseres og flagges av den ansatte. Må kunne tolke behovene som oppstår i etterforskningen og omsette dette til datatekniske etterforskningsskritt.

Må selvstendig følge med på den tekniske utviklingen innen dataetterforskning og bidra til faglig utvikling for avdelingen og distriktet.

Stillingen er stedsplassert på politihuset i Trondheim

Arbeidsoppgaver

Etterforskning av elektroniske spor i straffesaker. DPA er et team som skal dekke ulike behov; alt fra politifaglige oppgaver som etterforskningsplan og avhør, til tyngre teknisk kompetanse.

Typiske oppgaver innebærer sikring og prosessering av elektroniske beslag, herunder hovedsakelig mobiltelefoner og datamaskiner, men også annet utstyr som GPS, rutere, IOT-enheter osv.

For mange av disse finnes det ikke sikrings- og analyserutiner eller verktøy, så den ansatte må på sikt være i stand til å kunne identifisere datastrukturer og utvikle egne metoder, samt utvikle programvare for dette. Videre må denne kunnskapen også kunne dokumenteres, gjenbrukes og overføres til andre ansatte ved enheten og i distriktet.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen IT (Bachelor eller lignende). Ansatte som ikke har tatt NCFI-studiet ved PHS må gjennomføre minst 30 sp av dette.
 • Erfaring fra varierte it-utfordringer, plattformer og OS.
 • Erfaring fra programmering.
 • Mye og variert erfaring kan i mange tilfeller være en viktigere bakgrunn enn lang utdanning som for eksempel sertifiseringer og lignende.
 • Må beherske engelsk og norsk godt skriftlig og muntlig.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Kompetanse innen datainnbrudd og cybersikkerhet.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Den ansatte må selv kunne se og konkretisere etterforskningsskritt som må utføres i hver enkelt sak.
 • Evne til å sette seg inn i og løse ukjente tekniske utfordringer. Idérik og løsningsorientert.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Resultatorientert
 • Høy interesse for IT og ny teknologi

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som spesialetterforsker (stillingskode 1552), fra kr 713 000-753 000,- brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Trøndelag politidistrikt dekker fylket Trøndelag, samt Bindal kommune i Nordland og strekker seg over 39 kommuner med et folketall på 470 000. Trøndelag politidistrikt er i overkant av 1100 ansatte og politimesteren og hans administrasjon har hovedsete i Trondheim sentrum - politihuset.

Stillingsinfo

Frist29. april 2024
ArbeidsspråkNorsk og Engelsk

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Trøndelag Politidistrikt

Trøndelag politidistrikt er et politidistrikt som ble opprettet 1. januar 2016 gjennom en sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag politidistrikter. Trøndelag politidistrikt dekker hele Trøndelag fylke, samt Bindal kommune i Nordland, og strekker seg over 39 kommuner, med et samlet folketall på ca. 475 000. Distriktet har omtrent 1100 ansatte og hovedsetet ligger i Trondheim. Etableringen av politidistriktet var en del av Regjeringen Solbergs nærpolitireform, som blant annet reduserte antall politidistrikter i Norge fra 27 til 12.

Nils Kristian Moe ble i statsråd 27. november 2015 utnevnt til politimester i Trøndelag.I desember 2021 fikk han en ny åremålsutnevning som politimester for en ny periode på seks år.