Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Spennende stilling innen fagansvar/byggeledelse drift

Fagansvar/byggeledelse drift - OPS prosjekt E10 Hålogalandsvegen

Statens vegvesenFlere steder9. april 2023
Søk her

Om stillingen

OPS er vegutbygging i offentlig-privat-samarbeid der et privat selskap har totalansvar for en vegstrekning i 20-25 år. Strekningen E10/rv. 85/rv. 83 Fauskevåg/Steinsland-Gullesfjordbotn-Sigerfjord tunnel er besluttet utviklet og bygget i OPS modellen. Utbyggingen vil bidra til bedret fremkommelighet, redusert reisetid og økt trafikksikkerhet. Samlet vil prosjektet knytte Hålogalandsregionen bedre og tettere sammen.

Statens vegvesen arbeider nå med kontrahering av OPS leverandør. Deretter vil det være en byggetid med planlagt oppstart sommer/høst 2023. Deler av strekningen ferdigstilles og åpnes i 2026/2027. Hele strekningen skal være ferdigstilt og trafikkpåsatt i 2029/30.

Arbeidsoppgaver

Vi søker deg som har lyst til å bli del av vårt OPS miljø i divisjon Drift- og vedlikehold. I byggefasen skal vi bidra inn i utbyggingsprosjektet med drift- og vedlikeholdsperspektiver og oppgaveløsning. Oppgavene vil innebære tett og god samhandling med øvrig driftsorganisasjon i området.

Stillingen er videre tiltenkt leveranseoppfølging i driftsfasen etter hvert som de enkelte milepæler settes i drift. Ved ferdigstillelse av hele strekningen fortsetter driftsoppfølging i resterende driftsfase.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Fagansvar for driftsfaget i byggefasen av E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt
 • Bidra med driftsperspektiver til utbyggingsprosjektet. Dialog med andre fag i byggefasen.
 • Koordinering og samhandling med Statens vegvesens øvrige driftsorganisasjon i området.
 • Byggeledelse/leveranseoppfølging i driftsfase av åpnede delstrekninger.
 • Byggeledelse/leveranseoppfølging i driftsfase av samlet strekning/OPS leveranse.
 • Kontakt og samarbeid i driftsfase mot øvrige deler av Statens vegvesen sin organisasjon

Kontorsted kan være Harstad eller prosjektkontoret på Rødskjær. Andre lokasjoner i tilstrekkelig nærhet til prosjektet kan vurderes.

Les mer om OPS og strekningene her.

Kompetansekrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes
 • Erfaring fra drift- og vedlikehold er ønskelig. Annen relevant erfaring vil også bli vurdert
 • Førerkort klasse B

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vil også legge vekt på:

 • At du arbeider strukturert og selvstendig
 • At du tar initiativ og er resultatorientert
 • Har nødvendige IT-ferdigheter
 • Har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Har gode samarbeidsevner samt bidrar til et godt arbeidsmiljø

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Olav Sveen tlf: 97 41 39 11 for en hyggelig prat.

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist9. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Industrier

Bygg og anlegg

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.