Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Space analytiker

Er du vår nye analytiker til E-tjenestens arbeid innenfor romdomenet?

EtterretningstjenestenVardø1. august 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Kontaktperson fag

+47 789 86 020

Kontaktperson HR

Nøkkelord

Forsvaret EtterretningstjenestenIngeniørSpaceRomdomenet

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Romdomenet er i rivende utvikling, og som space analytiker får du muligheten til å være med på denne spennende reisen. Er du nysgjerrig på verdensrommet og er god på å løse komplekse problemstillinger? Som space analytiker ved Forsvarets stasjon i Vardø vil du ha ansvar for utvikling av metoder og systemer innenfor fagområdet space.

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag.

Hva kan vi tilby deg i Vardø?:

 • Et fagmiljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.
 • Det er meget gode forhold for friluftsliv i kommunen og i nabokommuner. Om du liker fiske, finnes det mengder av muligheter i sjø, fjellvann og elver. Kommunen har et flott jakt – og turterreng.
 • Du vil kunne ta del i et nærmiljø som beskrives åpent og hjertevarmt. .
 • Du kan dra nytte av økonomiske ordninger som at det er billig å bo og leie, gratis barnehage, fritak i fra el-avgiften, nedskriving av studielån og reduksjon i personbeskatning, bare for å nevne noe.
 • Alt er i gangavstand; ingen kø og korte avstander til jobb, butikk og natur.
 • Vi vil legge til rette for at du skal få den beste hverdagen i Vardø.

Sjekk ut nettstedet https://www.visitvardo.no/kalender for mer informasjon om Vardø.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss.

Arbeidsoppgaver

Som overingeniør vil du bidra til analyseproduksjon av romobjekter til støtte for space domain awareness (SDA) produksjonskjede.

Som senioringeniør vil du bearbeide, analysere, rapportere og formidle vurderinger av romobjekter til støtte for (SDA) produksjonskjede.

Både som overingeniør og senioringeniør vil du:

 • Planlegge og utvikle løsninger for prosessering, databehandling, analyse og fremvisning.
 • Bidra til økt produksjon gjennom aktiv deltagelse i utvikling og etablering av automatiseringsprosesser.

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

Overingeniør: Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

Senioringeniør: Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

For begge:

 • Relevant erfaring og/eller utvist relevant fagkompetanse
 • Førerkort klasse B
 • Gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i norsk og engelsk

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • God kjennskap til Etterretningstjenestens virksomhet
 • Erfaring innenfor analog/digital signalbehandling
 • Kunnskap og eller erfaring innen radarbehandling

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.

For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som space analytiker kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • Evne til å ta initiativ
 • Evne til å sette seg inn i og løse komplekse problemstillinger
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å tilpasse seg nye arbeidsformer og oppgaver

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 646 000 - 777 900 [Lønnstrinn: 66- 76] i stillingen som overingeniør (kode:1087) og kr 732 300 - 919 200 [Lønnstrinn 73 - 82] i stillingen som senioringeniør (kode:1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Det tilstås et kronetillegg på kr 8000 brutto pr år i tillegg til grunnlønn.

Stillingsinfo

Frist1. august 2024

Kontaktpersoner

Kontaktperson fag

Kontaktperson HR


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.