Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Siviløkonom

Ønsker du å jobbe med økonomistyring i Statens vegvesen?

Statens vegvesenOslo13. mars 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Rita Kvivesen

Avdelingsdirektør

rita.kvivesen@vegvesen.no

Hege Josefine Bøhler

Seniorrådgiver

Synes du det høres spennende ut å jobbe med budsjett, økonomistyring og økonomisk analyse? Statens vegvesen har et årlig budsjett på om lag 40 mrd. kroner, og et viktig samfunnsoppdrag.

Vi søker en dyktig økonom, som har de rette faglige og personlige egenskapene. Vi ser etter deg som har lyst til å jobbe med statsbudsjettet, budsjett, økonomistyring og økonomiske analyser og som liker å oppnå resultater gjennom samarbeid med andre. Du vil få oppgaver som i hovedsak er knyttet til arbeidet med budsjett og økonomistyring av en stor etat.

Du blir en del av et trivelig arbeidsmiljø med dyktige og erfarne kollegaer. Vi har hovedansvar for å utarbeide innspill til budsjettproposisjoner, samt å styre, overvåke og analysere den økonomiske utviklingen til Statens vegvesen. Du vil trives hos oss dersom du motiveres av å jobbe i et til tider hektisk miljø på en samfunnsengasjert arbeidsplass. Vi er 18 medarbeidere med kontorsted i Oslo.

Stillingen er plassert i Økonomi og virksomhetsstyring, i enhet for økonomi. Økonomi har ansvar for budsjettet og økonomistyringen i Statens vegvesen, styring av prosjekt- og investeringsporteføljen, økonomiske analyser og utredninger, utarbeidelse av grunnlag til statsbudsjettet og budsjettproposisjonene og økonomiforvaltning, samt regnskapsavleggelsen.

Arbeidsoppgaver/ansvar

 • Budsjett og økonomistyringen av Statens vegvesen
 • Utarbeide innspill til statsbudsjettet og budsjettproposisjonene
 • Økonomiske analyser og -vurderinger av virksomheten
 • Rapportering og økonomioppfølging
 • Utvikle og gjennomføre analyser for å sikre god økonomisk styring og innsikt
 • Bistå i videreutviklingen av økonomisystemene og være pådriver for videreutvikling av relevante dashboards
 • Bistå i etatens arbeid med å ta i bruk av ny teknologi i økonomistyringen

Kompetansekrav

Du må ha høyere økonomisk utdanning på mastergradsnivå, gjerne som siviløkonom. Vi søker deg som har god kompetanse og interesse for budsjett, økonomistyring og økonomiske analyser. Du kan ha noe erfaring eller være nyutdannet. Det stilles krav til god teknologisk forståelse og erfaring med bruk av Excel. Det er ønskelig om du er kjent med bruken av moderne analyseverktøy som Power BI eller lignende. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er også en viktig forutsetning for å lykkes i denne rollen. Det er en fordel hvis du har kjennskap til økonomiregelverket i staten.

Hvis du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. (https://hkdir.no/).

Vi ser etter deg som er

 • selvstendig og i stand til å sikre fremdrift på oppgavene dine på egenhånd, samtidig som du forstår når du må involvere andre
 • god til å samarbeide og bygge relasjoner, og spille andre gode
 • kvalitetsbevisst, kombinert med en stor respekt for tidsfrister
 • god på detaljer uten at det går på bekostning av helhetsblikket
 • faglig engasjert og viser engasjement for økt kunnskap om og utvikling av økonomiområdet

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø der du kan samarbeide og lære av mange dyktige kolleger
 • muligheten til å jobbe tett sammen med dedikerte fagfolk som deler de samme målene
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt avdelingsdirektør Rita Kvivesen på tlf. +47 466 15 067, rita.kvivesen@vegvesen.no eller seniorrådgiver Hege Josefine Bøhler på telefon +47 411 08 911.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 13. mars 2024.

Stillingsinfo

Frist13. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Rita Kvivesen

Avdelingsdirektør

Hege Josefine Bøhler

Seniorrådgiver


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.