Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Sivilingeniør/ingeniør Vann

RambøllTrondheim4. mai 2023
Søk her

Rambøll Vann Trondheim vokser stadig og søker nå etter flere nye medarbeidere til å planlegge og utarbeide gode tekniske løsninger innenfor vann- og avløpsteknikk.

Vann- og avløpsbransjen har aldri før hatt et større behov for utbedring og oppgradering, og vi ønsker å styrke oss innen VA-infrastruktur for å møte den stadig økende etterspørselen. I dag er vi foretrukken rådgiver for flere store aktører, både i regionen og nasjonalt. Stillingen passer for deg som søker faglige utfordringer i et profesjonelt, men uhøytidelig arbeidsmiljø.

Bli en del av vår Vannavdeling

Vann Trondheim har et av regionens bredeste kompetansemiljø for vannfaget med medarbeidere innen tradisjonell ledningsteknologi, hydrologi og vann- og avløpsrensing. Til sammen er vi 26 medarbeidere i avdelingen, med en god spredning i erfaringsnivå. Vår store styrke er å jobbe i team, og vi får svært godt utbytte av det brede tverrfaglige nettverket Rambøll Norge tilbyr.

Vi jobber i alle faser av prosjekt. Enten som overordnet rådgiver eller mer detaljert og i byggefasen som byggeledere. Blant vår kundeportefølje finnes alt fra kommuner, større statlige etater, industrikunder og til større internasjonale entreprenører.

Trondheimskontoret til Rambøll har også et bredt og sterkt tverrfaglig miljø som sørger for en stor variasjon i prosjektporteføljen. Her har man gode muligheter til å påvirke sin hverdag, utvikle seg i retningen man selv ønsker og kunne bidra der man yter best. Kalenderen er også full av ulike sosiale sammenkomster og aktiviteter, enten innad i avdelingen eller gjennom bedriftsidrettslaget på kontoret! Du vil nyte godt av god kantineordning, fleksibel arbeidstid, fagsamlinger, studieturer og ikke minst dyktige og trivelige kolleger!

VA-infrastruktur

VA-infrastruktur tar for seg transport av vann, avløp og overvann. Beregninger av vannbehov, samt lokale overvannsberegninger. Trondheimskontoret til Rambøll har også et bredt og sterkt tverrfaglig miljø som sørger for en stor variasjon i prosjektporteføljen. Hverdagen vår består av både mindre VA-prosjekter for private utbyggere helt opp til de største VA-prosjektene i regionen for kommuner eller statlige etater. Vi følger prosjekter fra tidlig reguleringsplanfase fram til anlegget står ferdig, men hovedvekten av oppdrag er detaljprosjektering og oppfølging i byggetid. Gjennom vårt store tverrfaglige miljø i Rambøll i Trondheim får du muligheten til å jobbe sammen med dyktige kollegaer i både samferdselsprosjekter og byggeprosjekter.

Rambøll i Trondheim søker inntil to personer innen VA-infrastruktur:

Teamleder og konsulent

Som teamleder for VA-infrastruktur, så vil du være ansvarlig for anskaffelse av prosjekt, delegere arbeid og koordinere andre forhold innad i teamet VA-infrastruktur. Du vil ha en aktiv rolle i å styre både teamet og avdelingen framover samt bidra innen rekruttering og faglig utvikling innad i teamet. Erfaring, initiativ og arbeidsstruktur verdsettes derfor ekstra godt. Teamlederrollen utgjør omtrent en fjerdedel av arbeidshverdagen og du vil dermed fortsatt ha tid til å jobbe i prosjekter, enten som prosjektleder, fagansvarlig eller prosjektmedarbeider. Suksesskriteriene for rollen innebærer derfor også punktene listet opp under. Stillingen innebærer ikke personalansvar.

Sivilingeniør/Ingeniør VA infrastruktur, konsulent

Vi ser etter noen som har en sterk vilje til å utvikle seg selv faglig gjennom å oppsøke nye utfordringer og lære av det sterke fagmiljøet rundt deg.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Prosjektmedarbeider, designe og utvikle gode bærekraftige løsninger for våre kunder
 • Prosjektledelse og fagansvar, gjerne med oppfølging fra en av våre seniorer
 • Ha tett kontakt med, og være en sparringspartner for våre kunder
 • Markedsutvikling og tilbudsskriving
 • Åpen for å bidra til videre globalt samarbeid i Rambøll, innovasjon, digitalisering og bærekraft

Ditt faglige og personlige utgangspunkt er:

 • Utdannet sivilingeniør/ingeniør innen VA-faget, gjerne spesialisert innen VA-infrastruktur eller overvann.
 • Gjerne erfaring fra bransjen
 • Erfaring fra prosjekteringsverktøy, fortrinnsvis Autocad, Novapoint, Revit og evt modelleringsprogrammer (Mike urban og annet).
 • Være systematisk og ha evne til å finne løsninger på uoversiktlige problemstillinger
 • Initiativrik og selvgående, ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon både på norsk (krav: B2) og engelsk.
 • Ønsker å bidra med initiativ og glede til vårt gode arbeidsmiljø

Om Rambøll

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 14 kontorer med til sammen 1750 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. På global skala har vi 16 500 ansatte i 35 ulike land, noe som gir oss en enorm tilgang til all slags ekspertise innad i bedriften. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Som samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidshverdag og gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der.

Bransjen er i sterk utvikling med økt fokus på innovasjon og bærekraftige løsninger. Rambøll sin strategi heter «The Partner for Sustainable Change». Strategien gir store muligheter for de som klarer å omstille seg og evner å se forbi det åpenbare. Nysgjerrighet og interesse for nye metoder for problemløsning er derfor et pluss.

Vannavdelingene i Norge har et sammenknyttet nettverk fra Arendal i sør, til Alta i nord, som jobber med alt fra VA-infrastruktur, rensing, hydrologi, grunnvann og til flere andre områder. Vannavdelingene samarbeider ofte i prosjekter og har mulighet for å besøke hverandres kontorsteder. Internasjonale kollegaer bidrar i prosjekter både for ekspertise og ressursutjevning. Gjennom våre årlige fagtreff og studieturer finner vi også en arena for utvikling og inspirasjon på tvers av kontorer og landegrenser.

Velkommen til oss

Send inn din søknad og CV ved å klikke på ”Søk stilling”-knappen og følge instruksjonene. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.

Kontaktperson:

Jørgen Snekvik, tlf. 46 62 35 50, jorgen.snekvik@ramboll.no

Velkommen som søker!

Stillingsinfo

Frist4. mai 2023
ArbeidsspråkEnglish

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!