Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Sikkerhetsleder

Ønskes: Dyktig leder til å drive sikkerhetskontroll hos Økokrim!

ØkokrimOslo12. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Erik Severin Danielsen

Fungerende avdelingsdirektør

+47 952 23 014

Sikkerhetsleder har delegert myndighet fra sjef Økokrim til å kontrollere og følge opp sentrale prosesser innen sikkerhet. Økokrim søker deg som kan opprettholde og videreutvikle sikkerhetsarbeidet i Økokrim. Stillingen er organisert i avdelingen for virksomhetsstyring. Hvis du har erfaring med sikkerhetsarbeid og har god kunnskap om kravene som sikkerhetsloven stiller, kan du være den rette for oss.

Arbeidsoppgaver

 • styrke intern sikkerhetskultur
 • utvikle og forvalte styringssystemet for sikkerhet
 • støtte utviklingen og forvaltningen av beredskapsplanverket
 • være kravstiller og rådgiver i sikkerhetsspørsmål
 • følge opp avvik og sikkerhetstruende hendelser
 • drive kontroll av sikkerhetsarbeid
 • gjennomføre verdivurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyser
 • rapportere om sikkerhetstilstanden

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • minimum 3 års utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • relevant erfaring med sikkerhetsarbeid
 • inngående kunnskap om gjeldende lovverk og forskrifter som berører sikkerhetsarbeid
 • kunnskap om ledelsessystem og gjeldende standarderevne til å omsette teori til praktisk sikkerhetsarbeid
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
 • sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET

Ønskelige:

 • god kjennskap til styringsprosesser i offentlig forvaltning
 • erfaring fra utarbeidelse av planverk for beredskap
 • gjennomført NSM sitt kurs om sikkerhetsledelse eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • evne og vilje til nært tverrfaglig samarbeid
 • meget god arbeidskapasitet, samt evne til å gjennomføre planer og nå resultater
 • meget gode analytiske evner
 • evne til å arbeide strukturert og tenke helhetlig
 • initiativrik og endringsvillig

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • tverrfaglig samarbeid
 • godt arbeidsmiljø med inspirerende medarbeidere
 • samarbeid med nasjonale myndigheter
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • avlønning som seniorrådgiver (SKO 1364) kr 670 000 - 850 000. Høyere avlønning kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring.

Om arbeidsgiveren

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Økokrim holder til i Oslo sentrum. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Stillingsinfo

Frist12. april 2024

Kontaktperson

Erik Severin Danielsen

Fungerende avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Økokrim

Økokrim er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi skal ivareta vårt samfunnsoppdrag blant annet ved å etterforske særlig alvorlige eller prinsipielle lovovertredelser innen disse fagområdene, treffe påtalevedtak og iretteføre sakene. Vi skal også yte bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning.

Fordi vi har omfattende, kompliserte og prinsipielle saker, er vi avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.