Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Sikkerhetsarkitekt

Jobb med IT-sikkerhet i hjertet av Nasjonalbibliotekets teknologiske landskap!

NasjonalbiblioteketMo i Rana24. mars 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Sverre Bang

Seksjonsleder

sverre.bang@nb.no

Marius Husnes

Sjefsarkitekt

Spørsmål om søknad og CV

Nasjonalbiblioteket sørger for at den norske kulturarven blir bevart for ettertiden og tilgjengeliggjort på nett for nåtiden. Nasjonalbiblioteket høster nettsider, tar imot digitale strømmer fra avishus og andre utgivere, digitaliserer ulike analoge medietyper, og langtidsbevarer det digitale innholdet for kommende generasjoner – vi har virkelig et digitalt 1000-års perspektiv. Vi har også en stor formidlingsvirksomhet basert på samlingen vår og vi formidler digitalt innhold til innbyggere og fagfolk gjennom Nettbiblioteket, podkaster, video og sosiale media. Vi anvender AI/ML på innhold som tekst, lyd, bilde og film. Vi produserer store datasett med norsk tekst og tale for språkforskere, språkstudenter og leverandører av språkteknologiske produkter.

Vi har en omfattende og avansert portefølje av tjenester, systemer, plattform og infrastruktur med høye krav til kapasitet, automatiseringsgrad, ytelse, redundans, robusthet og sikkerhet.

Vår IKT-avdeling består i dag av 75 dyktige medarbeidere. Medarbeiderne er organisert i smidige, autonome og tverrfaglige produktteam med ansvar for hele livssyklusen for det enkelte produkt – fra utvikling til forvaltning/drift.

Vi leverer majoriteten av våre IT-tjenester fra egen infrastruktur on-premise, og har et nytt, stort datasenter i Nasjonalbibliotekets fjellhaller i Mo i Rana. Infrastrukturen er omfattende og moderne med et stort antall nettverkskomponenter, servere, tjenester og klienter fordelt på våre to lokasjoner, Oslo og Rana. Vi forvalter kulturarven i digital form - per i dag 15PB innhold lagret i flere instanser, på ulike teknologier og ulike lokasjoner.

Nasjonalbiblioteket er tilknyttet Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning (eduCSC). Vi har etablert vårt eget Incident Response Team (IRT) og samarbeider med Cybersikkerhetssenteret om å håndtere IKT-hendelser.

Som sikkerhetsarkitekt vil du være en del av teamet Arkitektur og Sikkerhet. Teamet rapporterer til IKT-ledelsen.

Arbeidsoppgaver

 • Beskrive og kommunisere helheten i IT-sikkerhetsarbeidet på tvers av hele teknologilandskapet
 • Veilede og bistå våre produkt- og plattformutviklere i arbeidet med å bygge sikkerhet inn i systemer, tjenester, applikasjonsplattform og byggeløyper (CI/CD).
 • Evaluere og anbefale verktøy og teknologi på sikkerhetsområdet.
 • Ha en aktiv rolle i vårt IRT og i samarbeidet med Cybersikkerhetssenteret.
 • Samarbeide tett med IT-ledelsen om å sette retning for sikkerhetsarbeidet.
 • Utvikle og kommunisere god praksis for sikkerhetsarbeidet i virksomheten.
 • Bidra aktivt til kontinuerlig forbedring av sikkerhetskulturen.

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning innenfor IT, minimum på bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring. kan erstatte manglende utdanning.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Du har god teknologiforståelse.
 • Erfaring med IT-sikkerhetsarbeid er en fordel.
 • Erfaring med programvareutvikling er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Interessert i IT-sikkerhet. Lyst til å lære noe nytt og følge med på utviklingen.
 • Samarbeider og kommuniserer godt med andre.
 • Kan ta ledelse på aktiviteter og koordinere andre.
 • Selvdrevet og løsningsorientert.
 • Evne til å håndtere komplekse problemstillinger.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Varierte og givende arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Gode muligheter for å påvirke innholdet i egen rolle og arbeidshverdag.
 • Fast stilling.
 • Arbeidssted Mo i Rana, men mulighet for å kombinere arbeid på kontoret med arbeid hjemmefra.
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Trimrom, mulighet for trening i arbeidstiden, dekning av treningsutgifter.
 • Stillingen lønnes som Senioringeniør (kode 1181), fra kr 700.000 - kr 850.000 avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid etter gjeldende regler.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Stillingsinfo

Frist24. mars 2024

Kontaktpersoner

Sverre Bang

Seksjonsleder

Marius Husnes

Sjefsarkitekt

Spørsmål om søknad og CV


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har ca. 600 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.