Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

SHA- YM rådgiver

Ønsker du å jobbe i utbygging nord?

Statens vegvesenHarstad11. mars 2024
Søk her

Kontaktperson

Geir Olaf Erling Hartz Jørgensen

Leder

+47 905 24 001

Vi har ledig stilling som SHA-rådgiver – eventuelt SHA/YM.

Prosjekt Midtre Hålogaland har ansvaret for følgende prosjekter: Harstadpakken, Bypakke Narvik m/tunnel, E10 Evenes flyplasskryss, E10 Fiskebøl – Nappstraumen og E10 Nappstraumen – Å. Pr i dag er det Harstadpakken som er i utbyggingsfase.

SHA rådgiveren vil også bidra inn mot andre prosjekter i utbyggingsområde nord.

Kontorsted er i Harstad.

Alt arbeid i Statens vegvesen skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. SHA-rådgiver skal bidra til måloppnåelse innen SHA og seriøsitet. Særlig viktig er ivaretakelse av byggherreforskriften, gjennom rådgivning, informasjon, pådriv og oppfølging.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Påse at SHA ivaretas i alle faser av prosjektet – Planlegging, prosjektering og utbygging
 • Påse at det er avklarte ansvarsforhold, etablerte systemer og prosedyrer, og at disse følges i henhold til HMS-krav i kontrakten og at HMS-kravene blir håndtert som angitt i byggherrens SHA/YM -planer.
 • Bidra innen SHA for andre prosjekter i UTB-Nord
 • Oppfølging av risikoforhold knyttet til SHA og YM
 • Oppfølging av intern HMS
 • Ansvar for dokumentasjon av resultater for SHA/YM/klimabudsjetter
 • Kontrollere og følge opp lønns- og arbeidsvilkår i prosjektet
 • Kontrollere og følge opp arbeidsvarsling i prosjektet
 • Bidra i utarbeidelse, oppfølging og revisjon av prosjektets KS-planer
 • Ansvar for dokumentasjon som kan ha betydning for SHA ved fremtidige arbeider jf byggherreforskriften
 • Intern opplæring

Listen er ikke uttømmende, og stillingen kan bli tilført ytterligere arbeidsoppgaver avhengig av din kunnskap og interesser.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har:

 • Relevant treårig utdanning fra universitet eller høgskole
 • Erfaring med oppfølging av SHA/YM rådgivning i gjennomføring av byggeprosjekter.
 • Videre ønsker vi at du har relevant erfaring innen aktuelt fagområde og gode resultater fra tilsvarende arbeider i prosjekt fra entreprenør- eller byggherresiden, gjerne fra vegprosjekter.
 • Førerkort klasse B

Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

Vi ser etter deg som:

 • Er opptatt av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Har gode kunnskaper i bruk av IKT- verktøy
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi ønsker at du:

 • Har evne til å jobbes strukturert, nøyaktig og har en vilje til å stå på
 • Er selvstendig, engasjert og løsningsorientert
 • Ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Innehar samarbeidsevner som vil passe inn i vårt arbeidsmiljø

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Geir Olaf Erling Hartz Jørgensen tlf. +47 905 24 001

Stillingsinfo

Frist11. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Geir Olaf Erling Hartz Jørgensen

Leder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.