Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Sertifiseringsingeniør

Vil du teste og sertifisere måleinstrumenter?

JustervesenetLillestrøm11. desember 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Gunnstein Åsmund Hæreid

Gruppeleder

+47 904 11 501

Hans Arne Frøystein

Avdelingsdirektør

Avdelingen består av 29 medarbeidere som arbeider med avansert måleteknikk. Vi er ansvarlige for nasjonale referanser for SI-systemet, gjennomfører forskningsprosjekter, tilbyr kalibreringstjenester, sertifiseringstjenester, kurs og konsulenttjenester.

Justervesenet er utpekt som teknisk kontrollorgan for måleinstrumentdirektivet (MID) og direktivet for ikke-automatiske vekter (NAWID) og vi tilbyr produsenter samsvarsvurdering og sertifisering i henhold til disse to direktivene. For denne tjenesten er vi akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17065.

Personen vi vil ansette skal utføre samsvarsvurdering, sertifisering og testing av måleinstrumenter/målesystemer i henhold til de nevnte direktivene, og vil inngå i Sertifiseringsgruppen på 6 medarbeidere. Gruppen arbeider i dag med sertifisering av automatiske og ikke-automatiske veiesystemer, målesystem for fluide størrelser, flerdimensjonsmålere, elektriske energimålere og hastighetsmålere for kjøretøy.

Vi trenger å styrke vår bemanning innen området automatiske og ikke-automatiske veiesystemer, men det kan også bli aktuelt å arbeide med andre typer målesystem.

Arbeidsoppgavene vil omfatte

 • kontakt med kunder i inn og utland
 • praktisk testing ute på industrielle anlegg og i laboratorium
 • dokumentasjonsgjennomgang
 • vurdering av programvare med vekt på datasikkerhet
 • rapportering og kvalitetssikring av måleresultater og dokumentasjon
 • utvikle prosedyrer og metoder og ha ansvar for å vedlikeholde disse
 • deltagelse i internasjonalt samarbeid

Vi vil ansette en medarbeider med følgende kvalifikasjoner:

Det kreves høyere utdanning (MSc eller tilsvarende) innenfor et eller flere av områdene fysikk, fluidmekanikk, kybernetikk/automasjon, elektro/elektronikk. Søkere med Bachelorgrad er også aktuelle hvis de kan vise til relevant erfaring. Videre kreves førerkort for bil klasse B.

Stillingen krever god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er ønskelig med

 • erfaring fra industri, laboratoriearbeid, sertifisering/testing eller kvalitetsarbeid
 • kjennskap til programvareutvikling med vekt på datasikkerhet
 • Vi ønsker en kollega som er
 • nøyaktig og strukturert
 • praktisk anlagt
 • selvstendig med gode samarbeidsevner
 • initiativrik

Vi tilbyr

 • en lærerik stilling i et faglig sterkt miljø
 • topp moderne laboratorier
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og sommertid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • trening i arbeidstiden

Stillingene lønnes som over-/senioringeniør fra kr 550 000 til kr 850 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av gruppeleder Gunnstein Åsmund Hæreid 90 41 15 01, avdelingsdirektør Hans Arne Frøystein 41 45 41 42 eller via sentralbord 64 84 84 84. Se også www.justervesenet.no

Send elektronisk søknad med CV via knappen «søk stillingen» på denne siden, innen 11.12.2023. Vi ber om at du i tillegg vedlegger kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning.

Har du problemer med å sende elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice tlf. 75 54 22 20

Stillingsinfo

Frist11. desember 2023

Kontaktpersoner

Gunnstein Åsmund Hæreid

Gruppeleder

Hans Arne Frøystein

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Justervesenet

Justervesenet er et nasjonalt kompetansesenter og statlig tilsynsmyndighet innen måleteknikk, underlagt Nærings-og fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvar for at Norge har en måleteknisk infrastruktur med nasjonal og internasjonal tillit.

Vi er totalt ca. 100 medarbeidere og har moderne kontorer og laboratorier ved hovedkontoret på Kjeller, i tillegg til fem distriktskontorer som utfører operativt tilsynsarbeid i felt.

Justervesenet representerer Norge i to internasjonale traktater for måleteknikk; Meterkonvensjonen og OIML, og er medlem i de europeiske samarbeidsorganisasjonene EURAMET og WELMEC . Justervesenet er teknisk kontrollorgan (TKO) for to EU-direktiv, og er partner i et europeisk forskningsprogram innen måleteknikk; «European Partnership in Metrology».