Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Sensoringeniør

EtterretningstjenestenKirkenes21. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 789 94 480

Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste er flerfaglig med behov for variert kompetanse. Nå tilbyr vi de rette vedkommende å bli sensoringeniør ved vårt etablissement på Viksjøfjell.

Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. våre ansatte har mulighet til trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Til stillingene søker vi deg som brenner for hele spennet av kommunikasjonsteknologi, og som både kan løse utfordringer selvstendig og sammen med andre. Du er i tillegg initiativrik og utfører proaktive oppgaver heller enn reaktiv feilretting.

Rette vedkommende vil tilbys varierte utfordringer innen alt fra RF og nettverk til serverdrift og Linux i et miljø der det alltid er andre med tung kompetanse tilgjengelig for samarbeid.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsingeniør:

 • Drifte, tilpasse og vedlikeholde opertive systemer og støttesystemer
 • Utarbeide og ajourholde systemdokumentasjon

Overingeniør:

 • Drifte, tilpasse og vedlikeholde operative systemer og støttesystemer, samt planlegge og koordinere arbeidsoppgaver innen eget fagområde
 • Utarbeide, ajourholde og videreutvikle rutiner for systemdokumentasjon.

Felles for begge stilinger:

 • Bidra og støtte innen øvrige deler av avdelingens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omgang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Gode språkkunnskaper i engelsk.
 • Førerkort kl B.

Det er ønskelig med:

Overingeniør:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde.

Ønskelige krav som er felles:

 • Relevant erfaring innen RF, nettverk, Linux, antenner, IT drift eller andre fagområder relevant for kommunikasjonsteknologi.
 • Fallsikringskurs
 • Førerkort klasse S og BE
 • Kjennskap til Etterretningstjenesten og Forsvaret for øvrig
 • Internasjonal tjenestegjøring

Særskilte krav:

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.

For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

 • Samarbeid og samspill: I E-tjenesten ønsker vi et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning
 • Holdninger og lojalitet: E-tjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærevilje og planmessighet: E-tjenesten søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stress og periodevis stor arbeidsbelastning.
 • Skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samarbeidsevner, ordenssans og initiativ vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell som er synlig gjennom konkrete resultater.
 • Ansettelse som avdelingsingeniør (SKO 1085) vil lønnes innenfor spennet 548 600 – 635 400 (Lønnstrinn 56-65), mens ansettelse som overingeniør (SKO 1087) vil lønnes innenfor spennet 594 500 – 745 000 (Lønnstrinn 61-74) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.
 • Det tilstås et generelt tillegg på 8 000 brutto pr.år
 • Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

For avdelingsingeniør: Stillingen avlønnes på lønnsstige. Lønnsstigen gir utgangspunkt for lønnsplassering iht HTA 5 – Godskrivningsregler. Ved ansettelse godskrives tidligere tjeneste/arbeid/praksis i startlønn. Tjeneste/arbeid/praksis godskrives slik at dersom man samlet når ett år, godskrives ett lønnstrinn ved ansettelse. Videre godskrives ett lønnstrinn for hvert andre år. Man kan ikke få godskrevet mer enn fem lønnstrinn.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Stillingsinfo

Frist21. mai 2023

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.