Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver /Seniorrådgiver

Missil- og våpenteknologi med overvåkning og analyse av den nyeste utviklingen innen våpensystemer

EtterretningstjenestenOslo15. november 2023
Søk her

Kontaktperson

På spørsmål

+47 230 95 358

Dette er en sjelden mulighet til å spille en avgjørende rolle i nasjonal sikkerhet og bidra til å forme strategier og politikk. Hvis du har ekspertisen og lidenskapen for missil- og våpenteknologi, oppfordrer vi deg til å søke!

Overvåke og analysere kontinuerlig fremgangen innen missiler, kjernevåpen og annen våpenteknologi, og vurdere deres potensielle trusler mot nasjonal sikkerhet.

Arbeidsoppgaver

 • Analysere, bearbeide, vurdere, rapportere og formidle etterretninger til nasjonale beslutningstakere
 • Utvikle og vedlikeholde fagområdet
 • Anvende og utvikle avanserte analysemetoder og løsningsverktøy
 • Anvende avansert simuleringsverktøy

Kvalifikasjoner

For seniorrådgiver kreves:

 • Universitets- og/eller høgskoleutdanning på mastergradsnivå eller høyere innen teknisk-/naturvitenskapelig fagområde som fysikk, kjemi, elektronikk, kybernetikk eller andre teknologiske disipliner. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra forskning og utvikling relatert til militær teknologi/forsvarsindustri
 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring
 • Erfaring fra Forsvaret

For rådgiver kreves:

 • Universitets- og/eller høgskoleutdanning på mastergradsnivå innen teknisk-/naturvitenskapelig fagområde som fysikk, kjemi, elektronikk, kybernetikk eller andre teknologiske disipliner. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra forskning og utvikling relatert til militær teknologi/forsvarsindustri
 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring
 • Erfaring fra Forsvaret

Stillingen krever gode engelskkunnskaper

Teamkompetanse og personlig egnethet vektlegges ved tilsetting

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet. Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

Vi tilbyr

Seniorrådgiver (kode 1364) Lønn: kr 708 000- 895 500 (lønnstrinn 71-81) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Rådgiver (kode 1434) Lønn: kr 635 400- 745 000 (lønnstrinn 65-74). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist15. november 2023

Kontaktperson

På spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.