Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seniorrådgiver innovasjon, digitalisering og forretningsutvikling

Har du en brennende interesse for teknologianvendelse, digitalisering og KI/AI?

Sigma2 ASTrondheim28. august 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Roger Kvam

Leder Kompetansesenteret

roger.kvam@sigma2.no

Gunnar Bøe

Daglig leder Sigma2 AS

Nøkkelord

Fleksibel arbeidstidSoftwareHøyteknologisk miljøAI/KI

Har du en brennende interesse for teknologianvendelse, digitalisering og kunstig intelligens (KI/AI)? Er du en pådriver for innovasjon og optimalisering av dataintensive prosesser? Bli med og sett norske bedrifter, bransjer og offentlig forvaltning på verdenskartet ved å hjelpe dem i gang med ny og avansert teknologi!

Sigma2 AS er et statseid aksjeselskap som er ansvarlig for de nasjonale superdatamaskinene og leder blant annet Det nasjonale kompetansesenter for høykapasitetsberegninger (HPC). Senteret er en del av et EU-samarbeid bestående av 33 sentre i Europa som gir industri, akademia, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter tilgang til avanserte beregningstjenester.

Nasjonalt kompetansesenter for HPC hjelper bedrifter med å løse komplekse problemer raskere ved hjelp av høykapasitetsberegninger og kunstig intelligens. Senteret bistår med alt fra kartlegging og analyse av arbeidsflyt, til programmering av kode for å kjøre jobber på de nasjonale superdatamaskinene. Vi har hjulpet mange bedrifter med å optimalisere driften gjennom å bistå med tilgang til, og veiledning i, bruk av HPC, maskinlæring og kunstig intelligens.

En typisk arbeidshverdag i stillingen:

Du er med på å forme stillingen og arbeidsmetoder. Du vil jobbe tverrfaglig med ulike folk og i krysningspunktet mellom teknologi, strategi og forretningsutvikling. Det handler om å forstå mulighetene som ligger i teknologi og å aktivt finne nye muligheter hos potensielle brukere og samarbeidspartnere. Hos oss tar du rollen som initiativtaker og nettverksbygger, og kan være kontaktpunkt for å demonstrere muligheter innen digitalisering og kunstig intelligens i privat næring.

Du vil gjøre mange praktiske prosjekter med bedrifter for å demonstrere mulighetene og synliggjøre bruksområder ved avansert bruk av IT, og du vil veilede potensielle partnere i hvordan de skal gå frem. Dette leder gjerne til suksesshistorier som synliggjør muligheter innen industri og offentlig forvaltning i Norge. Kompetansesenteret viderefører nyvinningsarbeidet vi gjør innen jordbruk, havbruk, samferdsel, prosessindustri, kunstig intelligens og maskinlæring. Dette kan f.eks være ved å synliggjøre muligheter for nye kombinasjoner eller krysskjøring av større datasett, mer avansert datamodellering, kalkulasjon og analyse, økt bruk av GPS, sensordata (IoT), algoritmer og liknende. Dette kan igjen avdekke vesentlige optimaliseringsområder i produksjon, arbeidsprosesser og forretningsmodeller, og gi styrke innovasjon og økonomi for bedrifter. Du kan lese mer om Kompetansesenteret på nettsiden www. sigma2.no/ncc

Du vil operere i et nasjonalt miljø sammen med forskningsinstitusjoner, innovasjonssenter og våre partnere i NRIS (Norwegian research infrastructure services), og i et internasjonalt miljø i samarbeid med de andre kompetansesentrene i EU. Både satsningsområdet og stillingen har et viktig samfunnsansvar, og du får mulighet både til spennende egenutvikling, samtidig som man hjelper bedrifter og Norge med å ta ut en enda større del av sitt potensial. Sigma2 har ansvaret for den største IT infrastrukturen i Norge med superdatamaskin lokalisert på universitetene og i et nytt datasenter 700meter inn i fjellet. Quantum Computing er også på full fart inn på vårt område og anvendelsesområdene er tilnærmet ubegrenset.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Utforske muligheter og promotere nye produktområder for avansert IT, så som bruk av høyhastighetsberegninger, kunstig intelligens og dataanalyse
 • Bidra til utvikling og vekst av nye bruksområder, partnerskap og nye miljøer gjennom nettverksjobbing og relasjonsbygging
 • Demonstrere ideer gjennom prototyping, business cases, simuleringer og konseptutviklinger
 • Bidra i presentasjoner, formidlings- og kursaktiviteter
 • Bidra til videreutvikling av senterets forretningsmodell og tjenestespekter (Business Development)
 • Bidra til godt samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere

For å lykkes i stillingen kan det passe å inneha noen av de følgende erfaringene og kvalifikasjonene:

 • Teknologiutvikling, produktutvikling, forbedringsarbeid eller innovasjon
 • Prototyping, simulering, modellering og visualisering
 • Kommunikasjon, formidling og nettverksbygging
 • Kjennskap til AI/KI, programvareutvikling (software) og evt.HPC
 • Forretningsutvikling, økonomi, teknologiledelse, prosjektledelse, produktledelse
 • Høyere utdannelse, gjerne en M.Sc. grad eller høyere innen naturvitenskap, datateknologi, teknologiledelse, innovasjon eller økonomi. Riktig erfaring kan kompensere for formell utdannelse

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrighet og lidenskap for å utforske og å lære: både selvstendig og sammen med kompetente kollegaer
 • Forståelse for forretningsutvikling
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Inspirerende og innsalgsegenskaper
 • Analytiske ferdigheter og gjennomføringsevne
 • Selvstendig, ansvarsfull, strukturert
 • Initiativrik, kreativ
 • Samarbeidsorientert

Vi tilbyr

 • Mulighet til å utgjøre en forskjell for industri, forskning og offentlig forvaltning i Norge
 • Faglige utfordringer i et trivelig og høykompetent arbeidsmiljø hvor både latteren og tekniske diskusjoner sitter løst
 • Høyteknologisk miljø internt og eksternt, hvor du finner mange av de beste innen sitt felt i Norge
 • Tilrettelegging for at medarbeiderne skal ha mulighet for å utvikle seg både faglig og personlig
 • Styring av egen hverdag, fleksibel arbeidstid og fjernarbeidsordninger
 • Konkurransedyktig lønn og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Arbeidssted vil være Trondheim. Arbeidsspråket er norsk, men stillingen krever meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i både norsk og engelsk. Behov for noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands må påregnes, men du vil i stor grad være med på å styre dette selv.

I Sigma2 legger vi sterkt vekt på utvikling av arbeidsmiljøet og at alle er velkommen. Dersom du tror denne stillingen passer bra for deg, håper vi at du søker uavhengig av etnisitet, kjønnsidentitet, funksjonshemming, religion, seksuell legning, alder og livserfaring. Vi tilpasser og legger tilrette for at alle kan tilføre sin unike verdi til vårt samfunnsoppdrag!

Sist, men ikke minst

Spørsmål om stillingen og rekrutteringsprosessen kan tas med

 • Roger Kvam, Leder Kompetansesenteret, roger.kvam@sigma2.no, 92295777
 • Gunnar Bøe, Daglig leder Sigma2 AS, gunnar.boe@sigma2.no, 91187850

Søknadsfrist: 28.08.2023

Ihht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til evt trekke sin søknad.

Stillingsinfo

Frist28. august 2023

Kontaktpersoner

Roger Kvam

Leder Kompetansesenteret

Gunnar Bøe

Daglig leder Sigma2 AS


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Sigma2 AS

Sigma2 AS er et statseid aksjeselskap som administrerer den nasjonale infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge, og tilbyr tjenester innen beregningsvitenskap (HPC) og datalagring. Arbeidet med e-infrastrukturen er finansiert av Forskningsrådet og samarbeidspartnere NTNU, UiB, UiO og UiT. Virksomheten drives ikke-kommersielt og har 16 ansatte. Omsetning i 2022 var på 162 MNOK

Sigma2 AS sine kjerneverdier er åpenhet, kundeorientering og samfunnsansvar. Se: www.sigma2.no

Sigma2 samarbeider nært med universitetene i Oslo, Tromsø, Bergen og NTNU om å levere en attraktiv og bærekraftig e-infrastruktur til forskning og høyere utdanning i Norge. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services). De årlige kostnadene til investering og drift av nasjonal e-infrastruktur er omtrent 150 millioner kroner og finansieres av Norges forskningsråd og de fire universitetene. Sigma2 leder og koordinerer også norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor e-infrastruktur.

Den nasjonale e-infrastrukturen er tilgjengelig for alle forskningsinstitusjoner i Norge, og regnetid og lagringskapasitet tildeles på bakgrunn av vitenskapelig kvalitet. Norske klimaforskere har for eksempel bidratt med simuleringer til FNs klimarapporter, og Folkehelseinstituttet har brukt anleggene til beregninger av R-tall, smittespredning og vaksineeffekt under pandemien. Den nasjonale e-infrastrukturen kan også brukes av til utvikling i privat næring, og et eget kompetansesenter hjelper bedrifter til å ta e-infrastrukturen i bruk.