Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seniorrådgiver

Vil du bidra til sikre og robuste IKT-løsninger på et viktig samfunnsområde?

Justis- og beredskapsdepartementetOslo29. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Tor Aasmund Sevilhaug

Leder for intern IKT

+47 945 22 050

Justis- og beredskapsdepartementet jobber for rettssikkerhet og trygghet. Våre verdier er åpenhet, integritet, arbeidsglede og gjennomføringsevne. Vi er en spennende arbeidsplass. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat.

Som ansatt i Justis- og beredskapsdepartementet er du en del av det faglige sekretariatet for den politiske ledelsen, og du bidrar til å løse oppgavene departementet har som etatstyrer og som forvaltningsorgan. For mer informasjon om departementet, se regjeringen.no.

Om stillingen

Vi har ledig stilling i enhet for intern IKT i Administrasjonsavdelingen. Intern IKT har ansvar for drift og utvikling av departementets IT systemer, samt utvikling av nye brukervennlige digitale løsninger. Vi drifter og forvalter departementets egen IT plattform. Enheten har ansvaret for samfunnskritiske tjenester og sikre stabile tjenester. Vi understøtter regjeringens krisestøtteenhet med meget høye krav til oppetid.

Administrasjonsavdelingen skal bidra til at Justis- og beredskapsdepartementet arbeider i tråd med sentrale mål og retningslinjer for statsforvaltningen.

Arbeidsoppgaver

Som nettverks- og infrastrukturspesialist i departementet vil du til enhver tid få arbeide med, og utvikle, de mest moderne løsningene innen nettverk og sikkerhetsporteføljen. Du vil få et stort ansvar for intern infrastruktur og stor bredde i arbeidsoppgavene.

Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av oppgaver og roller. Du må være løsningsorientert og proaktiv.

Du vil ha gode utviklingsmuligheter i form av kompetanseheving på tvers av en bred IKT-portefølje og relevant kursing.

Du må påregne å delta i en vaktordning.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring og/eller sertifisering kan kompensere kravet for utdanning
 • dokumentert erfaring med NGFW som Cisco, Palo Alto og eller lignende
 • dokumentert erfaring med nettverks- og switcheteknologi
 • dokumentert erfaring med endepunktbeskyttelse som samhandler med andre sikkerhetsprodukter i samme kategori
 • erfaring med design og arkitektur av brannmur og nettverksteknologi
 • god erfaring med strukturert feilsøking
 • meget god teknisk forståelse
 • flere års erfaring med Microsoft infrastruktur

Vi vil vektlegge at du har gode ferdigheter i Microsoft porteføljen.

Det er ønskelig at du har

 • god evne til å kommunisere med andre og jobbe i team
 • gode presentasjonsevner
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • god evne til å dokumentere
 • kunnskap om ITIL prosesser
 • kjennskap til og erfaring med departementer

Vi søker deg som er

 • er imøtekommende og sosialt omgjengelig
 • har god evne til å håndtere stress og hektiske dager
 • er pålitelig, etterrettelig og nøyaktig

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil legge til rette for ansatte som har behov for det.

Hva får du hos oss?

 • spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • faglig utvikling og selvstendighet i arbeidet
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
 • egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/ bedriftsidrettslag
 • hyggelig kantine

Les mer om å jobbe i JD her.

Lønn: 750 000 - 950 000

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Klarering:

 • Du må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og kunne autoriseres. Se nsm.no.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Etter søknadsfristen vil det også bli utarbeidet utvidet søkerliste utfra cv-opplysninger som registreres i portalen av søkeren. Alle søkere har rett på å gjøre seg kjent med utvidet søkerliste. Ta kontakt med departementet før du evt. registrerer opplysninger av sensitiv eller sikkerhetsmessig karakter i jobbportalen.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt leder for intern IKT Tor Aasmund Sevilhaug, tlf. 94 52 20 50.

Stillingsinfo

Frist29. august 2023

Kontaktperson

Tor Aasmund Sevilhaug

Leder for intern IKT


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har et ansvar for å ivareta trygghet og rettssikkerhet for befolkningen. Vårt ansvarsområde er stort, og våre saksfelt er gjenstand for mye oppmerksomhet. Vi er en spennende arbeidsplass med et krevende samfunnsoppdrag. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat. Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar rollene som faglig sekretariat for politisk ledelse, som etatstyrer og som forvaltningsorgan. For mer info om departementet, se www.regjeringen.no.