Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seniorrådgiver

Vil du bidra til god oppdragsløsning og informasjonsflyt?

EtterretningstjenestenOslo21. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Fagperson

+47 230 92 357

Nøkkelord

GeografiskGEOINTInnhentingskoordinator

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

Vil du bidra til god oppdragsløsning og informasjonsflyt innen geografisk etterretning i Etterretningstjenesten?

Vi søker etter en senior innhentingskoordinator som på vegne av avdelingen koordinerer oppdrag og innhenting til støtte for løpende og grunnleggende leveranser av geografiske data og etterretning.

Stillingen har det overordnede ansvaret for koordinering og oppfølging av avdelingens produksjon og leveranser for å understøtte prioriterte informasjonsbehov fra interne og eksterne aktører. Du vil ha utstrakt kommunikasjon med ulike eksterne organisasjoner og fagmiljøer, for å sikre at avdelingens leveranser er rettidige, relevante og underbygger den operative effekten i Forsvaret, Etterretningstjenesten og andre institusjoner. Dette innbefatter at innhentingskoordinator også har et sentralt ansvar for at avdelingens bidrag i IRM/CM prosessen og at denne flyter og fungerer godt.

Du er en strukturert person med god helhetsforståelse samt gode samarbeids- og kommunikasjonsevner da stillingen har et utstrakt koordinerende ansvar på tvers av avdelinger både internt og eksternt. Det kreves god kjennskap til Etterretningstjenesten eller Forsvarets øvrige virksomhet. Stillingen inngår i avdelingens fagstab for geografisk etterretning / GEOINT.

Arbeidsoppgaver

 • Bygge og vedlikeholde oversikt over avdelingens innsamling og produksjon med utgangspunkt i stående informasjonsbehov i samarbeid med andre avdelingers innhentingskoordinatorer.
 • Koordinere innhenting og produksjonsstøtte for relevante løpende i-behov, til støtte for produksjon og situasjonsoppdateringer.
 • Bistå avdelingsledelsen i koordinering av informasjonsbehov til og fra andre enheter internt i Etterretningstjenesten, Forsvaret og eksterne partnere.
 • Strukturere og synliggjøre informasjon til og fra avdelingen.
 • Støtte avdelingen med saksbehandling.
 • Gi faglig støtte, rådgivning samt undervisningsstøtte internt til prosjekter og interne og eksterne avdelinger.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Flerårig relevant arbeidserfaring

Det er ønskelig med:

 • Det ønskelig med utdanning i etterretningsarbeid, blant annet innen IRM/CM prosessen
 • Relevant erfaring fra Forsvaret
 • Erfaring fra internasjonal tjeneste / INTOPS
 • Erfaring med samarbeid mellom ulike miljøer i Etterretningstjenesten, Forsvaret eller andre lignende etater
 • Gode fremstillingsevner i engelsk, muntlig og skriftlig

Særskilte krav

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning
 • Stressmestring: Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning

For denne konkrete stillingen krever i tillegg følgende egenskaper:

 • Det kreves evne til helhetsoversikt samt gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Pålitelig, strukturert, ansvarsfull, løsningsorientert, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • God vurderingsevne, initiativ og teknisk interesse
 • Teamkompetanse

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 708 000 - 895 500 [Lønnstrinn: 71-81] i stillingen som Seniorrådgiver (kode:1364) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Sted: Jernbanetorget 1, 0154 Oslo

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist21. januar 2024

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.