Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seniorrådgiver

Vil du jobbe med virksomhetsstyring med vekt på digitalisering i HK-dir?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanseBergen23. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Jonas Sønnesyn

Avdelingsleder

jonas.sonnesyn@hkdir.no

Vi søker seniorrådgiver til avdeling for virksomhetsstyring i divisjon for styring og organisasjon. Avdelingen har 17 ansatte fordelt på kontorer i Bergen og Oslo. Avdelingen har ansvar for å tilrettelegge for effektivitet, kvalitet og innovasjon i styring, kontroll og tjenesteproduksjon i direktoratet. Vi har behov for å styrke vår kompetanse og arbeid med porteføljestyring og styring av digitaliseringsarbeid, og trenger deg som kan være en pådriver og tilrettelegger for dette.

Arbeidsoppgaver

 • Utrede, implementere, og følge opp porteføljestyring i HK-dir, med særlig vekt på styring av digitaliseringsarbeid
 • Bidrag innen øvrig virksomhetsstyring i HK-dir, herunder arbeid med styringsinformasjon og tilrettelegging for virksomhetens planlegging, budsjettering, oppfølging og rapportering

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Utdanning innen økonomi, styring eller digitalisering på minimum bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende relevant utdanning.
 • Arbeidserfaring med virksomhetsstyring, herunder med planlegging, budsjettering, oppfølging og rapportering, i en organisasjon med over 100 ansatte
 • Arbeidserfaring med strategisk arbeid med digitalisering
 • Erfaring med porteføljestyring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er i tillegg en fordel om du har:

 • Erfaring med en eller flere av:
  - prosjektledelse
  - utarbeidelse av prosesser
  - gjennomføring av utredninger
  - lean/smidig arbeidsmetodikk
 • Erfaring med bruk av digitale løsninger utover excel og word i arbeid med virksomhetsstyring
 • Arbeidserfaring fra offentlig sektor

Personlige egenskaper:

Vi ønsker deg som er samarbeidsvillig, og som kan skape resultater sammen med andre. Vi trenger at du er selvstendig og kan følge opp milepæler og aktiviteter uten tett oppfølging. Du er proaktiv, og foreslår selv forbedringer og hvordan vi kan utvikle oss. Du kan manøvrere i en kompleks kunnskapsorganisasjon med mange interne interessenter og få gjennom endringer. Du har gode pedagogiske evner, og kan formidle komplekse budskap til ledere og medarbeidere i HK-dir på en lettfattelig måte.

Vi legger vekt på at du er personlig egnet.

Vi tilbyr:

 • et uformelt og godt fag- og arbeidsmiljø
 • mulighet for faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • godt tilrettelagte lokaler i Bergen sentrum
 • mobiltelefonordning

Lønnsvilkår

lønnsplassering etter kompetanse
- Seniorrådgiver med en årslønn mellom kr. 667 700 til kr. 821 100
- for særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
medlemsskap i statens pensjonskasse. Til dette trekkes det 2 prosent av lønnen til lovfestet innskudd

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I HK-dir tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi inviterer minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen. Avkryssing i Jobbnorge danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Søknad

Du må legge inn søknad og komplett CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis, vedlagt skannet vitnemål og attester via lenke på denne siden (Jobbnorge). Vi oppfodrer deg til å gi tilgang til vitnemålsportalen.

Stillingsinfo

Frist23. august 2023

Kontaktperson

Jonas Sønnesyn

Avdelingsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, og iverksetter politikken og samordner virkemidlene. Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høyskoler.

Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Vi har kontorer i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim

Les mer om HK-dir her