Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seniorrådgiver innen IKT-drift

Stilling ledig innen IKT-drift med Azure-kompetanse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanseBergen15. mai 2024
Søk her

Kontaktperson

Kenneth Hopsdal

kenneth.hopsdal@hkdir.no

Om stillingen og avdelingen

Vi ønsker å styrke teamet vårt innen IKT-drift og Azure, og søker en erfaren medarbeider med god kompetanse innen IKT-fagområdet og Azure, til en 100 % fast stilling. Stillingen vil ha kontorsted i Bergen, med oppstart etter nærmere avtale.

Avdeling for IKT er organisert i divisjon for Styring og organisasjon, og har i dag ti faste ansatte fordelt på kontorer i Bergen, Oslo og Tromsø, i tillegg til fire lærlinger.

Avdelingen har ansvar for drift, brukerstøtte, IKT sikkerhet, vedlikehold og utvikling av IT-systemer i vår portefølje. Vår portefølje består av blant annet over 150 servere, 500 pcer og mobiltelefoner, 18 skrivere og over 100 multirom/møterom. Lokalt kjører servere på VMware og skymiljøet vårt er i Azure. Vi jobber med å migrere mest mulig til sky. Vår nye medarbeider vil inngå i vårt team som drifter Azure, M365, VMware virtualiseringsløsning, Commvault backup, Cisco Meraki nettverk, Palo Alto brannmurer m.m. Forvaltning, drift og videreutvikling av Microsoftløsninger lokalt og i sky er en del av teamets ansvarsområde.

Vi ser etter deg som har interesse og erfaring med skyløsninger og AV-utstyr, og som liker å teste ut ny teknologi. Har du godt humør, er nysgjerrig på fagfeltet og ellers opptatt av sluttbrukers situasjon, hører vi gjerne fra deg.

Sentrale oppgaver vil være

 • Forvalte, planlegge, designe og implementere Azure-løsninger
 • Drift og forbedring av HK-dir sine lokale miljøer
 • Installere, vedlikeholde, utføre endringer og dokumentere løsninger
 • AV-utstyr (Cisco, Crestron, Teamsrom)
 • Drift, forvaltning og videreutvikling av IT-infrastruktur
 • Feilsøking og feilretting (2. og 3. linje support)
 • Bidra som prosjektdeltaker og/eller prosjektleder i prosjekter
 • Bidra i anskaffelsesprosesser
 • Sikre at IT-sikkerheten ivaretas på en god måte
 • Delta i risikovurderinger og bidra til å lukke gap som blir funnet
 • Prøve ut ny teknologi, fase ut eldre løsninger
 • Bidra til oppfølging av lærlinger innen IKT-fagområdet
 • Analysere og forstå våre brukeres behov og mål, og være rådgiver for å kunne realisere disse
 • Andre oppgaver innen IKT etter behov

Hvilken kompetanse trenger vi?

Du må ha:

 • minimum 3-årig relevant høyskoleutdanning innen IKT- fagområde. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • relevant arbeidserfaring innen fagområdet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er i tillegg en fordel med:

 • gode kunnskaper i fag- og ansvarsområdet, samt kunnskap om utstyr og teknologi innen fagfeltet
 • god kjennskap til virtuelle maskiner, lagring, nettverk og sikkerhet i Azure
 • Erfaring med Azure og tilhørende teknologier som Microsoft Entra ID, Azure IaaS, Azure DevOps med mer
 • erfaring fra drift og vedlikehold av IT-systemer
 • erfaring som sluttbrukerkontakt og brukerstøtte av IT-løsninger
 • erfaring fra offentlige anskaffelser
 • erfaring med ROS analyser
 • erfaring med Linux

Vi ønsker at du:

 • er serviceinnstilt
 • ser forbedringsområder og tar initiativ
 • er utviklingsrettet og holder deg oppdatert på fagområdet
 • er selvstendig og jobber effektiv
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi vektlegger personlighet egnethet for stillingen.

Hos oss får du:

 • et uformelt og godt fag- og arbeidsmiljø
 • mulighet for kompetanseheving og faglig utvikling
 • jobb i moderne kontorfellesskap med faglig dyktige kollegaer
 • en fleksibel arbeidstidsordning og muligheten for å jobbe hjemmefra deler av arbeidstiden
 • mulighet for trening i arbeidstiden, med inntil to timer per uke
 • mulighet for mobilordning
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons- og låneordninger

Vilkår for lønn

 • lønnsplassering etter kompetanse
 • seniorrådgiver med en årslønn mellom kr. 635 400 og 777 900
 • for spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med trekk på to prosent til lovfestet pensjonsinnskudd

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I HK-dir tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi inviterer minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0). Avkryssing i Jobbnorge danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Søknad og CV

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere søknad og utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Vi oppfordrer deg til å gi tilgang til vitnemålsportalen.

Stillingsinfo

Frist15. mai 2024

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, og iverksetter politikken og samordner virkemidlene. Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høyskoler.

Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Vi har kontorer i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim

Les mer om HK-dir her