Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Senioroperatør

Bidra til nasjonal sikkerhet og jobb med samfunnskritiske oppdrag!

EtterretningstjenestenVadsø9. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 789 57 015

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi søker nå etter innhentingsoperatør til Forsvarets Stasjon i Varanger med arbeidssted i Vadsø i Finnmark.

Vi søker etter deg som blir motivert av Etterretningstjenestens viktige samfunnsoppdrag. Vi søker en ny medarbeider som er pliktoppfyllende, lærevillig og med gode samarbeidsevner. Arbeidet som innhentingsoperatør krever også stor grad av nøyaktighet samt evne til teknisk innsikt. For den rette kandidaten kan vi tilby en spennende fremtid hos oss i et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av høy kompetanse og sterkt engasjement for faget.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingens hovedoppgaver vil være utføre og bearbeide innsamling og rapportering ved kontoret samt overvåke systemytelse og systemutnyttelse innen gitt ansvarsområde.
 • Utarbeidelse og oppdatering av hjelpemidler, samt oppdatering og presentasjon av orienteringer vil også kunne inngå i arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Bachelor eller tilsvarende med relevant fagbakgrunn. Annen utdanning eller relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Gode språkkunnskaper i engelsk.
 • For å bli tilsatt som seniorkonsulent kreves i tillegg:
 • Lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Teknisk utdanning innen radioteknikk, informatikk eller beslektede fag.
 • Kjennskap til Etterretningstjenesten virksomhet og Forsvaret for øvrig.
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner.

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Samarbeid og samspill: I E-tjenesten ønsker vi et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Holdninger og lojalitet: E-tjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærevilje og planmessighet: E-tjenesten søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stress og periodevis stor arbeidsbelastning.

For denne konkrete stillingen som innhentingsoperatør vektlegges spesielt:

 • god vurderingsevne
 • evne til helhetsoversikt
 • evne til å arbeide selvstendig
 • gode samarbeidsevner
 • gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • evne til å ta initiativ i arbeidshverdagen
 • en resultatorientert holdning
 • evne til å arbeide systematisk og strukturert

Hos oss vil det legges til rette for både faglig- og personlig vekst, og det er gode muligheter for videre karriereutvikling.

Vi tilbyr

Stilling som seniorkonsulent (Kode1363) lønnes i lønnstrinn 61-70 (kr 594 500 – 692 400) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

Stiling som førstekonsulent (kode 1408)/ lønnes i lønnstrinn 47-55 (kr 480 900-540 500) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

Stillingen som førstekonsulent (kode 1408) avlønnes på lønnsstige. Lønnsstigen gir utgangspunkt for lønnsplassering iht HTA 5 – Godskrivningsregler. Ved ansettelse godskrives tidligere tjeneste/arbeid/praksis i startlønn. Tjeneste/arbeid/praksis godskrives slik at dersom man samlet når ett år, godskrives ett lønnstrinn ved ansettelse. Videre godskrives ett lønnstrinn for hvert andre år. Man kan ikke få godskrevet mer enn fem lønnstrinn.

For begge stillingene gjelder:

Stillingen inngår i en helkontinuerlig turnusplan. Variable tillegg i forbindelse med turnus kommer i tillegg.

Det trekkes 2% som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.
Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Stillingsinfo

Frist9. oktober 2023

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.